Advertisement

Türkiye'de işsizlik oranı, 2015'te bir önceki yıla göre 0.4 puan artarak yüzde 10.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2015" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 204 bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

2014'te işsizlik oranı yüzde 9.9, işsiz sayısı ise 2 milyon 853 bin olarak açıklanmıştı.

Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2015 yılı için 10.2 olarak öngörülmüştü.

- Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.4 oldu.

Verilere göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.2, kadınlarda ise yüzde 12.6 oldu.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 18.5 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 621 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27.5 olarak hesaplandı.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 483 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 21 milyon 137 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 20.6'sı tarım, yüzde 27.2'si sanayi, yüzde 52.2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücü, 2015 yılında 29 milyon 678 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51.3 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

- En yüksek işsizlik oranı, Güneydoğu Anadolu'da

Türkiye'de en yüksek işsizlik oranı, yüzde 16.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. İşsizlik oranı en düşük bölge ise yüzde 4.8 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 24.8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesi olarak belirlendi. Bunu yüzde 17.5 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesi takip etti. İşsizlik oranı en düşük bölge ise yüzde 3.9 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesi oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 53.2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde gerçekleşti. Bunu yüzde 52 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28.7 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde gerçekleşti.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57.4 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde görüldü, bunu yüzde 55.5 ile "Antalya, Isparta, Burdur" Bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38.2 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 42.8 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgelerinde oldu.

- En yüksek hizmet Ankara'da

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payı en yüksek bölge yüzde 59,5 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu. Tarım sektörünün payı en düşük bölge ise yüzde 0,7 ile İstanbul bölgesi oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı en yüksek bölge yüzde 39,4 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olurken, bunu yüzde 39,2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" ve yüzde 36,2 ile İstanbul bölgeleri izledi. Sanayi sektörünün payı en düşük bölge ise yüzde 11 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt".

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payı en yüksek bölge yüzde 71,9 ile Ankara, hizmet sektörünün payı en düşük bölge ise yüzde 28,3 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan".

- Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 5,3 olarak tespit edildi. Okuma-yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,5, ilkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,2, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,6, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 12,4, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 10,2, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 11 olarak belirlendi.

AA