Advertisement

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada "Taşeron işçileri kamuya memur statüsünde atamıyoruz, sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecekler" dedi.

Ağbal, “Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar” dedi.

Ağbal, "Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş sınırı aramıyoruz. Geçiş sırasında güvenlik değerlendirmesi yapılacak" dedi.

Ağbal, Kadroya alınanlar işlerini yapmaya devam edecekler. Kadroya alırken bir sınava tabi tutacağız, bu sınavı her kurum kendisi yapabilir ya da ÖSYM yapabilir" şeklinde konuştu.

Ağbal, "Kamuya alınması uygun görülen personel için aracıları aradan çıkartacak doğrudan istihdam yapacağız" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Belediyelerin şirketlerinde istihdam edilmiş kişileri bu kapsama almıyoruz. Bu kişiler zaten bir belediyenin şirketinde çalışıyorlar. Biz taşeron çalışanları bir belediyenin şirketinde çalışanlarla aynı seviyeye getiriyoruz" dedi.

Ağbal, "Bizim önceliğimiz hali hazırda kamuda çalışmayan kişileri kamuya almaktır" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, "Taşeron işçiler geriye dönük bir hak talebinde bulunamayacaklar" şeklinde konuştu.

Ağbal, "Kamuda geçici işçi statüsünde çalışan işçiler, taşeron işçilerin ulaşmak istedikleri haklara zaten sahipler. Bu yüzden onlarla ilgili ek bir çalışmamız yok" dedi.

Ağbal, "Bundan sonra işlerimizi hizmet alımı yoluyla değil istihdam ettiğimiz personel aracılığıyla yapacağız. Konunun yasal düzenlemesini bir iki hafta içinde ele alacağız. Taşeron işçiler bilmeli ki bu süreç başladı, süreç tamamlanana kadar da taşeron olarak çalışmaya devam edecekler. Personel alımı kademeli olmayacak herkes aynı anda aynı işleme tabi tutulacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuda istihdam edilecek taşeron çalışanlara yeni bir statü verileceğini belirterek, "Bundan sonra kamuda, özellikle yardımcı işler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını sağlamak üzere yeni bir özel sözleşmeli personel statüsü bu" dedi.

Ağbal, NTV televizyonunda taşeron işçilerin kamuya alınmasıyla ilgili düzenleme konusunda soruları yanıtladı.

Yaklaşık 720 bin civarında bakanlıklarda, özel bütçeli idarelerde, döner sermayelerde, belediye ve il özel idareleri ile KİT'lerde çalışan personel bulunduğunu anlatan Ağbal, "Yapacağımız kanuni düzenleme bu kurumlarda çalışan personeli kapsıyor" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde ve hükümet programında kamuda asıl işlerde çalışan personeli kamuya alacaklarını vadettiklerini anımsatan Ağbal, bunu genişleterek yardımcı işlerde çalışanları da kapsayacak hale getirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda kamuda istihdam edecekleri kişilerin "özel sözleşmeli personel" statüsünde olacaklarını belirten Ağbal, "Yeni bir statü getiriyoruz. Bundan sonra kamuda, özellikle yardımcı işler başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını sağlamak üzere yeni bir özel sözleşmeli personel statüsü bu. Dolayısıyla geleceğe dönük olarak yeni bir sistem kuruyoruz" dedi.

Ağbal, bir defaya mahsus olmak üzere yeni kurulan bu sisteme mevcut çalışan işçilerin geçişini sağlayacak şekilde düzenleme yapılacağını kaydederek, "Biz burada kişileri kamuya alıyoruz ama almış olduğumuz statü, özel sözleşmeli personel statüsü olacak" diye konuştu.

Söz konusu personelin kamuya alımı sırasında aranacak kriterlere ilişkin bir soru üzerine Ağbal, geçişte birtakım koşullar öngördüklerini söyledi. Kamuya alınacak kişilerin 1 Kasım 2015'ten önce kamu kurumlarında çalışmaları, sigorta bildirgesinde gösterilmeleri, kamu kurumunun kayıtlarında bulunmaları ve bugün dahil hala kamu kurumlarında çalışan kişi olmaları gibi şartlar arandığını dile getiren Ağbal, "Dolayısıyla bu 720 bin kişi içinde 1 Kasım 2015'ten sonra ilk defa işe girenler yararlanamayacak" ifadesini kullandı.

Ağbal, emeklilik yaşı geçenlerin yasadan yararlanamayacaklarının altını çizdi. Sınav şartı da getireceklerini kaydeden Ağbal, kurumların ihtiyaçlarına göre yapılacak sınavlarla eleman alacaklarını bildirdi.

Ağbal, anılan 720 bin kişiden söz konusu koşulları sağlayan kişileri istihdam edeceklerine dikkati çekti.

12 ay sürekli çalışma şartı

1 Kasım 2015'ten önce ne kadar süreyle çalışmış olanların düzenlemeden yararlanabileceklerinin sorulması üzerine Ağbal, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yasal düzenleme hazırlığında 12 ay boyunca, sürekli bir şekilde ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. Dolayısıyla bütün mesaisini bulunduğu kamu kurumundaki işe hasreden çalışanlarımız bu düzenlemeden yararlanacak. 6 aylık bir çalışma dönemi için, geçici bir süre olabilir, 3 aylık bir çalışma süreci olabilir. İş, geçici nitelikte olduğu için zaten o kadar süreyle alınmıştır. Bu kişiler bu kanundan yararlanamayacaklar."
Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerin kamuya alınmasına yönelik düzenlemenin, kamuya beklenenin dışında özel bir maliyet getirmesini öngörmediklerini bildirdi.

Ağbal, NTV canlı yayınında taşeron işçilerin kamu personeli kapsamına alınmasına yönelik çalışmaya ilişkin bilgiler verdi. Ağbal, taşeron işçilerin kamuda "özel statülü personel" olarak istihdam edilirken, mevcut bulundukları yerde ve aynı işte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Geçiş sürecinde yapılacak sınava ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, kurumların kendi bünyelerinde yazılı veya sözlü sınav yapabileceğini ya da yaptırabileceğini, her kuruma kendi özelliğine göre sınav sistemi getireceklerini söyledi.

Kurumların ihtiyaç duydukları kadro sayısı ve düzenlemeden yararlanabilecek kişilerin başvurularını Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına ileteceğini anlatan Ağbal, iki kurumun ihtiyaca göre ihdas edilecek kadro sayısını belirleyeceğini bildirdi. Ağbal, daha sonra kadro sayısı ve isim vizesi yapılacağını, sonra da sınav sürecinin gerçekleştirileceğini kaydetti. Ağbal, "Bu personeli kamuya alıyoruz. Bir taraftan ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, bir taraftan norm pozisyon sayılarını belirleyeceğiz. Sonuçta bir kamu kaynağı kullanıyoruz, bir hizmet yürütüyoruz. Burada personelin ihtiyaç dahilinde olması son derece önemli. Bir kamu kurumu mevcut çalışan sayısı kadar talepte bulunduğunda yapılan analizlere göre zaten bu kadar bir ihtiyaç elzem ve zorunluysa onu vereceğiz" diye konuştu.

Belediyelerdeki taşeron işçilerin durumu

Ağbal, belediye ya da belediyenin bağlı kuruluşunda asıl işveren yanında çalışanların kapsama alınacağını, belediye şirketlerinin ise kapsamda olmayacağını söyledi.

Belediye şirketlerinde çalışanların taşeron işçisi statüsü taşımadığına işaret eden Ağbal, "Taşeron firma yanında çalışan kişileri belediye şirketlerinde çalışanlarla aynı noktaya getiriyoruz. Onları da mevcut veya kurulacak şirketlerin bünyesine alacağız. Dolayısıyla halihazırda bir belediye şirketinde çalışıyorsa kişi, zaten bugün var olmak istenen nokta sağlanmış durumda. Bu durum belediye iktisadi teşebbüsleri için de geçerli" dedi.

Ağbal, düzenlemenin esasına ilişkin, "Burada arzuladığımız halihazırda kamuda çalışmayan kişilerin kamuya alınması" değerlendirmesinde bulundu.

Tayin ve görevde yükselme konusundaki koşulların sorulması üzerine Ağbal, "Sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edeceğiz. Zaman zaman kadro kavramını kullanıyoruz ama bunu genel olarak bütün kamuda istihdam edilen personel manasında anlamak lazım. Bu arkadaşlarımız sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekler. Bu kişiler emekli oluncaya kadar da bu pozisyonlarda çalışmaya devam edecekler" diye konuştu.

Ağbal, taşeron işçilerin geçmişte kamu işçisi olduğu iddiasıyla açtığı davalar olduğuna işaret ederek, "Bu kişilere diyoruz ki müracaat etmeniz halinde kamu personeli olarak istihdam edileceksiniz. Yeni bir statüye atanıyorsanız o zaman geçmişten gelen herhangi bir davanız varsa o davanın bitmesi lazım ki yeni bir sayfayı birlikte açabilelim. Yepyeni bir sayfanın açılması bu şekilde sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Geçici işçiler

Geçici işçilere yönelik bir düzenlemenin olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, kamuda 6 aydan az süreli işlerde çalışan geçici işçiler ve personel bulunduğunu söyledi. Bunların halihazırda kamunun personeli olduğuna işaret eden Ağbal, bu kişilerin kamu personelinin sahip olduğu mali ve sosyal haklara sahip olduklarını dile getirdi. Ağbal, "Dolayısıyla bu kişiler taşeron firma yanında çalışan kişilerin geçmek istedikleri bir statüde halihazırda bulunuyorlar. Burada yaptığımız düzenleme kamuda çalışmayan, taşeron firma yanında çalışan kişileri kamu personeli haline getirmek sözleşmeli statüde. Dolayısıyla bugün geçici işçi veya geçici personel statüsünde istihdam edilenler bu arkadaşlarımıza kıyasla zaten olumlu statüleri olan, mali ve sosyal hakları belirli kamu personeli statüsünde kimseler. O konuyla ilgili bu yasal çalışmada bir düzenlememiz yok" dedi.

Ağbal, düzenlemenin kamuya maliyetine yönelik soruya, "Kamuya beklenenin dışında özel bir maliyet getirmesini beklemiyoruz. Getirdiğimiz sistem yeni bir statü. Bu statünün mali ve sosyal haklarını kanunda belirliyoruz. Bu arkadaşlarımız mevcut almakta oldukları aylıklarla kamuya geçiyorlar" yanıtını verdi.

Konuya ilişkin bir yasal düzenleme yapacaklarını ifade eden Ağbal, hem yeni sözleşmeli personel statüsünün çerçevesini, kapsamını, mali ve sosyal haklarını belirleyeceklerini, hem de yeni belirlenen statüye taşeron firmalarda çalışan elemanların hangi koşullarda geçeceğini düzenleyeceklerini söyledi.

Ağbal, kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını dile getirerek, bundan sonra artık hizmet alımı yolu ile değil yeni ihdas edecekleri sözleşmeli personel statüsünde bu ihtiyacı gidereceklerini bildirdi. Ağbal, "İleride bir kamu kurumu aynı temizlik ve güvenlik işine daha fazla ihtiyacı olduğunda artık ihale yoluyla hizmet alımı yapmasın, ihtiyacını bu sözleşmeli personel pozisyonundan karşılasın. Çalışanlarımız da doğrudan doğruya kamu idarelerine müracaat ederek bu sözleşmeli statü için belirlenen koşullara uygunsa orada bu kamu hizmetini sunma imkanına kavuşsun" diye konuştu.

Yasal düzenlemeyi 1-2 hafta içerisinde tamamlayabileceklerini anlatan Ağbal, farklı kamu idareleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını, geçiş sürecinde kurumların ne kadarlık süreye ihtiyaçlarının olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ağbal, kamu idarelerine başvuruları incelemeleri için makul bir süre verilmesinin gerektiğine dikkati çekerek, kanun çıktıktan sonra 1 aylık süre içinde hak sahiplerinin müracaat etmesinin doğal olduğunu bildirdi.

Daha sonra 3 aylık bir süreçte kamu kurumlarının bu müracaatları hem yasaya hem de Bakanlar Kurulu kararına göre incelemesi gerektiğinin altını çizen Ağbal, sonra merkezi kuruluşların, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının incelemesinin olacağını söyledi.

Artık sürecin başladığını vurgulayan Ağbal, söz konusu çalışanların kamuda istihdam edilene kadar taşeron firma yanında çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.