Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmacıları, düşük petrol fiyatlarının faydalarının, küresel ekonomide talep artana ve gelişmiş ülke merkez bankalarının sıfır faiz politikasından uzaklaşana kadar somutlaşamayabileceğini kaydetti.

Petrol fiyatlarında Haziran 2014'ten bu yana gerçekleşen kayde değer düşüşe rağmen,, ekonomistler halen ucuz petrolün olumlu etkilerini bekliyor. Fiyatların düşüşündeki temel neden olarak küresel arzdaki artış gösterilirken, IMF'nin yeni raporu, petrol ihraç eden ülkelerdeki iç talebin geçen yıl tahmin edilenden daha zayıf olduğunu gösterirken, ABD ve Avrupa gibi petrol ithalatçılarında beklentilerin gerisinde kaldığını işaret etti.

Araştırmacılar, IMF'in çalışmasına göre, petrol fiyatlarının düşük ve merkez bankalarının faiz politikalarını daha da daraltamadğı bir ortamda, düşük üretim maliyetlerinden kaynaklanan enflasyondaki gerilemenin reel faizi yükselteceğini ve bunun da borçlanmayı daha maliyetli hale getirerek, talebi olumsuz etkileyeceğini kaydediyorlar.

Baş ekonomist Maurice Obstfeld başkanlığındaki IMF araştırmacıları, bunun aksine, petrol fiyatları artarken, merkez bankalarının agresif bir şekilde faiz artırımı konusunda isteksiz olduğu bir ortamda, yüksek fiyatların, reel faizin düşmesi nedeniyle genişlemeci bir faktör olmasını bekliyorlar.

IMF çalışmasına göre, ucuz akaryakıt fiyatlarından tüketicilerin faydalandığını, ancak sürekli düşük enflasyonun merkez bankalarının işini zorlaştırdığını kaydetti.

Fon'un araştırmacıları, "Tarihi düşük seviyelerdeki petrolün mevcut safhası, şirket ve ülke temerrütleri gibi sıkıntıları tetikleyebilir ve bu durum zazten tedirgin durumdaki finans piyasalarını olumsuz etkileyebilir," dedi.

Araştırmacılar, "Bu gibi muhtemel negatif faktörler, küresel topluluktan gelen talep desteğini ve bununla birlikte ülkeye özel yapısal ve finans sektörü reformlarını, tümünü birden daha acil kılar" şeklinde görüş bildirdi.