Advertisement

TCMB, iktisadi görünüm ve para politikası sunumunu yayınladı. Sunumda dün açıklanan karara ilişkin açıklamalara yer verildi.

TCMB sunumunun özet kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.

Artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi güçlenerek sürmektedir.

Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar düşüş gözlenmiştir. Ayrıca, Ağustos 2015 tarihli yol haritasında belirtilen politika araçlarının kullanılmaya başlanması da geniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiyacı bir miktar azaltmıştır.

Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir.

Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir."

TCMB, esnek Döviz ihalelerine ilişkin de, "Önümüzdeki dönemde cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması beklenmektedir. Döviz likiditesi araçları da Türk lirasının değerini dengeleyici yönde kullanılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, esnek döviz satım ihaleleri yoluyla gerekli görülen günlerde ve gerekli görülen tutarlarda döviz likiditesi sağlanması esas alınacaktır." denildi.