Advertisement

TCMB bugün yayınladığı "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda" enflasyon dinamiklerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"TCMB Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0,04 oranında düşüş kaydetmiş ve yıllık enflasyon 1,32 puan azalarak yüzde 7,46 olmuştur. Mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde de ifade edildiği gibi, yıllık enflasyondaki bu düşüşte işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olmuştur. Döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkileri azalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu bir miktar düşüş kaydetmiş, ana eğilimlerindeki iyileşme ise devam etmiştir."

"Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, Mart ayında gıda grubunun katkısının 1,04 puan gerilemesi dikkat çekmiştir. Bu dönemde temel mal, hizmet ve enerji gruplarının katkılarında ise bir önceki aya göre yaklaşık 0,10 puan gerileme gözlenmiştir."

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiği gözlenmiştir. "

"Yıllık enerji enflasyonu baz etkisiyle yaklaşık 1 puan gerileyerek yüzde 1,83’e düşmüştür."

"Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında yüzde 0,40 oranında artmış, yıllık enflasyon baz etkisiyle 0,67 puan azalarak yüzde 3,80 olmuştur. Aylık artışta, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş belirleyici olurken Türk lirasının son dönemdeki istikrarlı seyri bu etkiyi sınırlamıştır. Nitekim, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde aylık fiyat artışı yüzde 0,19 ile sınırlı kalmıştır"