Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu son günlerde gündeme gelen turizm sektörü kredileriyle ilgili düzenlemeye gitti. 

"Bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yönetmelikte bankaların bu yıl turizm sektöründeki şirketlerin kullandıkları krediler için uygulayacağı "yeni sözleşme koşullarına bağlanma" ve "karşılık ayrılmasına" ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler için süre 31 Aralık 2015'ten 31 Aralık 2016'ya ertelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan kredilere yönelik hükümlerin uygulanması 31 Aralık 2016'ya kadar yapılabilecek.

Bankalarca 31 Aralık 2016'ya kadar turizm sektöründe değerlendirilmek üzere kullandırılan ve ikinci grupta (yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar) sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek.

Bankalar, yeni sözleşme koşullarına bağladıkları kredileri ve diğer alacaklarını, ilgisine göre üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırabilecek. Turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar dışında üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde bu krediler de aynı grupta sınıflandırılacak.

Yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklarda birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmiş olması, en az 3 ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri, ikinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri, üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması ve en az bir yıl süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına aktarılabilecek.

Bu süre içinde söz konusu alacaklar için, olması halinde ilave kullandırılan krediler hariç olmak üzere, izlendikleri gruba uygulanan özel karşılık oranlarında karşılık ayrılmasına devam edilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında ilave kullandırılan krediler, belirtilen sürelerde yeniden yapılandırılan krediyle aynı grupta sınıflandırılacak.

Yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklarla ilgili yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilecek.

AA