Advertisement

Dünyada 2015 yılında yenilenebilir enerji kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük rekor büyüme gösterdi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 'Yenilenebilir Kapasitesi İstatistikleri 2016' raporunda, 2015 yılında yenilenebilir enerji alanındaki kapasite artışının bugüne kadarki en hızlı büyüme olduğu belirtildi.

Rapora göre, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü toplamda bin 985 gigavata ulaştı. Yenilenebilirde geçen yıl bir önceki yıla göre 152 gigavatlık kapasite artışıyla yüzde 8,3 büyüme meydana geldi.

- Güneş ve rüzgarda kapasite rekoru kırıldı

Raporda, 2010-2015 yılları arasında dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinin üçte bir oranında arttığı ifade edildi. Bu artışın nedeninin rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu güç kapasitesinin diğer kaynaklara oranla daha fazla yaygınlaşması olduğu vurgulandı.

Dünyada rüzgar enerjisinde kurulu güç, 2010 yılından bu yana yüzde 17'lik artış gösterirken, maliyetlerde de yüzde 45 düşüş yaşandı. Aynı dönemde güneş enerjisinde kurulu kapasite yüzde 37 artarken, maliyetlerde yaklaşık yüzde 80 düştü. Hidroelektrik enerjide kapasite yüzde 3, biyoenerji ve jeotermal enerjide de yüzde 5 artış gösterdi.

Raporda görüşlerine yer verilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Direktörü Adnan Amin, petrol fiyatlarının son yıllardaki düşüş trendine rağmen yenilenebilir enerji pazarının küresel düzeyde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Amin, "Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşler, yenilenebilir enerjinin ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları, yenilenebilire konvansiyonel güç kaynakları karşısında büyük avantaj sağlıyor. 2015 yılında 286 milyar dolarlık rekor düzeydeki yatırım sayesinde bu etkileyici büyüme, tüm yatırımcı ve karar vericilere yenilenebilirin artık dünyanın her yerinde tercih edilen bir enerji kaynağı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kapasite artışına da değinen Amin, yenilenebilir enerjinin sadece sanayileşmiş ülkeler için bir çözüm olmadığını, bu enerji kaynaklarının dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinde, gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyümenin temel kaynağı haline geldiğini kaydetti.


AA