Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Büyüme beklentisini 0,2 puan azaltarak yüzde 3,2'ye indirdi.

IMF 2017 küresel büyüme beklentisini 0,1 puan azaltarak yüzde 3,5'e indirdi.

IMF Başekonomisti Obstfeld, "Yavaş büyüme uzun sürdü, hata yapma alanı kalmadı. Belirsizlikler arttı, daha düşük büyüme senaryoları daha güçlendi" dedi.

 IMF, ABD ekonomisinin 2016'da yüzde 2,4, gelişmiş ülkelerin yüzde 1,9 büyümesi bekleniyor açıklamasını yaptı.

ABD ekonomisinin 2016'da düşük talep, yüksek işsizliğe bağlı yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

IMF'den yapılan açıklamada "Küresel ekonomi yavaşlayan oranda ve kırılganlıkların olduğu bir ortamda büyüyor" denildi.

IMF, Çin'in 2016 büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseltti.

IMF, yılda iki kez hazırladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2016 sayısını “Çok uzun zamandır çok yavaş” başlığıyla bugün yayımladı.

Dünya ekonomisinin son dönemde finansal dalgalanmalarla daha da zayıfladığı vurgulanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin başta ABD olmak üzere 2015 sonlarına doğru yavaşladığı belirtildi.

Ayrıca, Brezilya ve Rusya gibi büyük gelişmekte olan ülkelerdeki sıkıntıların devam ettiği kaydedilen raporda, Çin’deki ekonomik geçişin ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin de bu ülke grubuna yönelik beklentileri baskıladığına işaret edildi.

IMF raporunda, 2016 ve 2017’ye yönelik küresel büyüme tahminlerinin gelişmiş ülkelerdeki yavaşlama paralelinde sırasıyla yüzde 3,4’den yüzde 3,2’ye ve yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e indirildiği görüldü.

IMF’nin gelişmiş ülkelere yönelik 2016 büyüme beklentisi ise yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a ve 2017 tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2'ye revize edildi. Aşağı yönlü revizyonlarda, ABD, Avro Bölgesi ülkeleri, Japonya ve Kanada'ya ilişkin büyüme tahminlerinde yapılan indirimler etkili oldu.

Güncellenen beklentilere göre, ABD 2016 ve 2017’de yüzde 2,6 yerine sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,5 büyüyecek. Almanya’nın büyüme beklentileri de 2016 için yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e ve 2017 için yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya düşürüldü.

En büyük aşağı yönlü revizyonlardan biri ise Japonya’nın büyüme beklentilerine yapıldı. IMF, Japonya’nın bu yıl yüzde 1 yerine yüzde 0,5 büyümesini bekliyor. Ülkenin gelecek yılki büyüme projeksiyonu ise yüzde 0,3’den yüzde -0,1’e indirildi.


Öte yandan, İngiltere'nin 2016 büyüme tahminini yüzde 0,3 düşürerek yüzde 1,9'a çeken IMF, ülkeye yönelik 2017 büyüme tahminini ise yüzde 2,2'de sabit bıraktı. Fransa'ya ilişkin büyüme beklentisi ise 2016 için yüzde 1,3'den yüzde 1,1'e ve 2017 için yüzde yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirildi.

IMF, raporunda ayrıca gelişmiş ekonomilerin düşük verimlilik ve deflasyonist baskılara maruz kalmaya devam edeceğini kaydederken, özellike Avrupa Merkez Bankasına (ECB) destekleyici para politikalarını sürdürmesi çağrısını “ECB fiyat istikrarını sağlamak için tüm enstrümanları kullanmaya yönelik niyetini güçlü şekilde ortaya koymalı” ifadeleriyle yineledi.

Yükselen ve gelişen ülkelerin tahminleri de düşürüldü

Diğer taraftan, yükselen piyasa ekonomilerinin yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden IMF, raporunda şu tespitlere yer verdi:

"Yükselen piyasa ekonomileri ve gelişen ülkeler, küresel büyümede aslan payına sahip olmaya devam etse de büyüme beklentileri dengeli değil ve son 20 yıla kıyasla daha zayıf. Özellikle Rusya ve Brezilya olmak üzere bazı büyük yükselen piyasa ekonomileri, hala derin durgunluğa saplanmış durumda. Diğerleri ise zayıflayan ticaret hacmi ve sıkılaşan finansal şartlar nedeniyle zor makroekonomik şartlarla yüzleşiyor.”

IMF, ayrıca düşen sermaye girişlerinin de yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yönelik baskıyı artırdığına işaret ederken, bu gruba ilişkin 2016 büyüme beklentisini yüzde 4,3'den yüzde 4,1'e ve 2017 projeksiyonunu yüzde 4,7'den yüzde 4,6’ya düşürdü.

Raporda, ayrıca Rusya’nın 2016 ve 2017 yıllarına yönelik büyüme beklentilerinin sırasıyla yüzde -1’den yüzde -1,8’e ve yüzde 1’den yüzde 0,8’e indirilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Çin’in bu yılki büyüme beklentisi yüzde 6,5 ve gelecek yılki büyüme tahminin ise yüzde 6,2 olarak belirlendi. Bu oranlar, ocak ayında yayınlanan önceki raporda yüzde 6,3 ve yüzde 6 seviyesindeydi.