Advertisement

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Mayıs başında Milli Piyango ihalesi ilanına çıkacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal,  İlk çeyrek verileri yüzde 4,5'lük büyüme hedefine ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Ağbal, "Mart'ta bütçe 6,6 milyar TL açık verdi. 2016 Mart Faiz dışı denge 160 milyon TL fazla verdi" dedi.

Bakan Ağbal, "Mart'ta vergi gelirleri yüzde 13,8 arttı, 30,5 milyar TL oldu. Mart'ta bütçe gelirleri 40,3 milyar TL, giderleri 46.8 milyar TL. 2016 ilk çeyrekte bütçe 46,3 milyon TL fazla verdi. Bütçe 2016 1. çeyrekte 46.3 milyon TL fazla verdi, 2015 aynı dönem 5,4 milyar TL. İlk çeyrekte faiz dışı denge 16,5 milyar TL fazla verdi. İlk çeyrekte bütçe giderleri yüzde 11 artarak 1312 milyar TL oldu. İlk çeyrekte faiz hariç bütçe giderleri yüzde 14,6 artarak 115,2 milyar TL oldu. Faiz giderleri yüzde 9 azaldı, 16,5 milyar TL oldu" şeklinde açıklama yaptı.

Ağbal, "İlk çeyrekte bütçe sonuçları geçici bütçeye uyumlu çıktı. İlk çeyrekte bütçe gelirleri yüzde 16,4 artarak 131,7 milyar TL oldu. Vergi dışı gelirler yüzde 37,1 artarak 23,2 milyar TL oldu. İlk çeyrekte özelleştirme gelirleri 6,1 milyar TL oldu. Mali disipline dayalı politikalar sürecek" dedi.

Bakan Ağbal, "Taşeron işçi konuşunda sendikalar ve çalışanlarla istişaremiz devam ediyor. Bazı sendikalar kendi çalışmalarını bizimle paylaşacak. Taşerın çalışanlarının yeni sistemle dahil edilmesi görüşümüz halen geçerli" dedi.

Ağbal, "Sosyal güvenlik transferlerinde dönemsel artış gerçekleşti. Personel giderleri öngörülerimizle uyumlu sonuçlandı.İlk üç ayda gerçekleşen özelleştirme gelirleri taksit ödemelerine ilişkin. Milli Piyango ihalesi en kısa sürede yeniden yapılacak. Şartname daha fazla yatırımcı gelmesi yönünde hazırlanacak. Asgari ücret istihdam ilişkisi üzerine yeterli veri olduğuna emin değilim" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yılın mart ayında 6,8 milyar lira olan bütçe açığının, 2016 yılı mart ayında 6,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ağbal, makro ekonomik gelişmeler ve 2016 yılı ocak-mart dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Vergi Denetim Kurulu Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Naci Ağbal, 2015 yılı mart ayında 6,8 milyar lira olan bütçe açığının, bu yıl mart ayında 6,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Geçen sene martta faiz dışı denge 655 milyon lira açık vermişken, bu sene martta faiz dışı dengenin 160 milyon lira fazla verdiğini anlatan Ağbal, 2016 yılı martta bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak, 40,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Ağbal, bütçe giderlerinin de yüzde 17,8 artarak, 46,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, 2016 mart ayında vergi gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 30,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Faiz hariç bütçe giderlerinin de yüzde 19,5 artarak 40,1 milyar lira olduğunu ifade eden Ağbal, "2015 yılı ocak-mart döneminde 5,4 milyar lira açık veren bütçe, 2016 yılının aynı döneminde 46,3 milyon lira fazla verdi. Bu durum geçen senenin aynı dönemine göre bütçe dengesinde 5,5 milyar liralık bir iyileşmeyi ifade etmektedir." diye konuştu.

Ağbal, geçen sene söz konusu dönemde 12,7 milyar lira faiz dışı fazla verilmişken 2016 yılının aynı döneminde 16,5 milyar lira faiz dışı fazla verildiğine işaret etti. Ağbal, buna göre yılın ilk çeyreğinde faiz dışı fazlada geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 3,9 milyar liralık bir iyileşme gerçekleştiğini vurguladı.

Bütçe giderlerinin de yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 131,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Ağbal, bu kapsamda bütçe giderlerinin 3 aylık dönemde gerçekleşme oranının yüzde 23,1 ile başlangıçta öngörülen hedeflerle uyumlu olduğunu söyledi.

Ağbal, toplam harcamalar içinde faiz hariç bütçe giderlerinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarak, 115,2 milyar lira olduğunu dile getirerek, faiz hariç harcamalardaki gerçekleşme oranının da başlangıçta bütçede öngörülen hedefle uyumlu olup yüzde 22,4 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

"Faiz giderleri yüzde 9 azaldı"

Faiz giderlerinin de geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 azalarak, 16,5 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Öte yandan yılın ilk çeyreğinde 131,7 milyar lira olarak gerçekleşen bütçe giderleri, geçici bütçe için öngördüğümüz 158,1 milyar liralık ödeneğin yüzde 83,3'üne denk gelmektedir. Hatırlarsanız Meclis çalışmaları sırasında bizim bütçede öngördüğümüz ödeneğin altında bir gerçekleşmeyi ilk 3 ayda gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İlk 3 aylık bütçe sonuçları da geçici bütçede öngördüğümüz ödenek rakamlarıyla o zamanki bütçeye ilişkin olarak yaptığımız değerlendirmelerle uyumlu olarak çıkmıştır. Bizim ne geçici bütçe döneminde ne kalıcı bütçeyi yaptığımız bu yılın tamamında herhangi bir şekilde mali disiplinden taviz vermemiz asla söz konusu değildir. Bu anlamda geçici bütçe rakamlarıyla karşılaştırdığımızda bu dönemde bütçe giderlerinin öngörülen ödeneğin sadece yüzde 83'ünü burada harcamaya dönüştürmüş durumdayız.

Yılın ilk çeyreğinde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 131,7 milyar liraya ulaştı. Bütçe gelirlerindeki bu artış oranı 2016 bütçesinde bütçe gelirleri için öngördüğümüz yüzde 11,9'luk artış oranının üzerindedir. Vergi gelirleri ise 2016 ilk çeyreğinde yüzde 12,7 artarak 108,5 milyar liraya çıkmıştır. İlk 3 aylık dönemde vergi gelirlerindeki söz konusu artış oranı 2016 bütçesinde vergi gelirleri için öngördüğümüz artış oranıyla uyumludur. Vergi gelirlerindeki gerçekleşmeler bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde devam etmektedir. Vergi dışı gelirler ise 2016 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 artarak 23,2 milyar lira oldu. 2015 yılının ilk çeyreğinde özelleştirme geliri 1,6 milyar lira iken 2016 yılının ilk 3 ayında özelleştirme geliri 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti."

Ağbal, mali disipline dayalı politikaları sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak hükümetimiz, yılın ilk 3 ayında da vatandaşlarımıza yönelik vermiş olduğumuz vaatleri ve reform çalışmalarını süratle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bütün bunlarla birlikte mali disipline dayalı politikalarımızı da devam ettiriyoruz. Nitekim bugün size açıkladığım yılın ilk çeyreğine ilişkin bütçe performansı da mali disipline kararlı bir şekilde devam ettiğimizi açık şekilde ortaya koymaktadır. Yılın ilk 3 aylık döneminde gerek bütçe dengesi gerek faiz dışı dengede elde ettiğimiz sonuçlar, 2016 bütçe performansı açısından son derece olumlu gelişmelerdir. Yılın geri kalan döneminde gerek yerel gerek küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ederek elde ettiğimiz bu başarılı sonuçları, sürekli kılmayı hedefliyoruz."