Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Nisan'da gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini internet sitesi üzerinden açıkladı.

Özette büyümeye ilişkin kısımda, iç talebin büyümeye olan etkisinin artacağı beklentisine dikkat çekildi. Özette şu ifadelere yer verildi: "Özetle, mevcut göstergeler iktisadi faaliyetteki ılımlı ve istikrarlı büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde ücret artışları ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir vasıtasıyla gelir kanalının yurt içi talebi destekleyeceği düşünülmektedir. Jeopolitik gelişmeler aşağı yönlü risk oluştursa da Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir."

PPK özetinde, Döviz ve kredilerdeki aşırı oynaklığın azaldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kurul, 2015 yılının Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde uygulanmasının ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırmakta olduğunu değerlendirmektedir. Gerek döviz kurlarında gerekse kredilerde gözlenen aşırı oynaklıkların bu yeni araçların devreye alınması sayesinde azaldığı gözlenmektedir." 

Toplantı özetinde cari dengedeki iyileşme, enerji fiyatlarındaki düşük seyir ile döviz talebindeki azalışın geniş faiz koridoruna olan ihtiyacı azalttığına dikkat çekildi. PPK özetinde, "Nitekim Eylül ayından bu yana gelişmekte olan ülkeler arasında Türk lirasının göreli oynaklığında kayda değer bir azalış gözlenmektedir. Cari dengedeki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin kademeli olarak azalması bu süreci desteklemektedir. Döviz likiditesi araçları da Türk lirasının değerini dengeleyici yönde kullanılmaktadır. Bütün bu gelişmeler, geniş faiz koridoruna olan ihtiyacı azaltmaktadır." yorumunda bulunuldu.

PPK özetinde enflasyon görünümünün korunması için sıkı duruşun korunması gerektiği vurgulanırken, "Çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir." denildi. Öte yandan, sıkı likidite politikası duruşunun da korunacağı ifade edilerek, "Bu çerçevede Kurul, son dönemde enflasyonda gözlenen düşüşün kalıcı olması için likidite politikasındaki sıkı duruşun korunması gerektiğini belirtmiştir." denildi.

Önümüzdeki döneme ait politikalara ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: "Önümüzdeki dönemde para politikası duruşu enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Ayrıca küresel ve yurt içi oynaklıklar yakından takip edilerek döviz ve Türk lirası piyasalarında gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Özetle, politika duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici niteliği korunacaktır."

Son olarak, enflasyonda kalıcı olarak yüzde 5 hedefinin yakalanması için kolektif bir çaba gerektiğinin altı çizilerek, "Enflasyon hedeflemesinde elde edilen on yıllık tecrübe enflasyonla mücadelenin kolektif bir çaba gerektirdiğini göstermiştir. Dolayısıyla, enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilebilmesi için bütün kurumların son yıllarda gösterilen çabayı kararlı bir duruşla sürdürmesi önem taşımaktadır." denildi.