Advertisement

Fitch bugün yayınlanan raporunda, küresel belirsizliklerin yükseldiği bir ortamda, gelişmekte olan piyasalarda özel sektör borçlarındaki hızlı artışın yanında bu ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesinin, gelişmekte olan ülke ekonomileri, finansal sistemleri ve ülke notları üzerindeki riskleri artırdığını söyledi. 

Fitch, gelişmekte olan ülkelerdeki Döviz cinsi borçlanmaların ülke notlarına yönelik riskleri artırdığını söyledi.

Raporda Türkiye ile birlikte Brezilya, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika da değerlendiriliyor. Değerlendirilen 8 ülke arasında özel sektör döviz borcunun GSYİH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 41 ile Türkiye olurken, 8 ülkenin döviz borcunun GSYİH'ye oranının medyan değeri yüzde 20 oldu. Türkiye'nin ardından özel sektörün döviz borcunun en yüksek olduğu ülke yüzde 37 ile Rusya olurken, Çin'de bu oran yüzde 10 ile 8 ülke arasında en düşük seviyede bulunuyor.