Advertisement

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Küresel Girişim Sermayesi Trendleri 2015 Raporu’na göre geçen yıl yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan girişim sermayesi (VC) yatırımları 2016 yılında rekor seviyelerden uzaklaşacak.

Girişim sermayesi yatırımlarının 2015 yılında 8 bin 381 anlaşma ile 148 milyar dolara ulaştığının belirtildiği EY raporunda, geçtiğimiz yılın son çeyrek döneminde görülen aşağı yönlü trendin bu yılın geri kalanında da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Buna karşın Çin’de girişim sermayesi yatırımlarının geçtiğimiz 5 yılda 7 kat yükseliş göstermesinin ardından bu yıl da yukarı yönlü trendi koruması bekleniyor.

“Girişim sermayesi yatırımları için 2016, piyasanın sağlıklı bir şekilde yeniden dengelendiği bir yıl olacak” diyen EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı Demet Özdemir, “Küresel ekonomik büyümenin ılımlı seyrettiği ve faiz oranlarının düşük olduğu bir dönemde yatırımcılar büyüme fırsatlarında arayışı sürdürecektir. İhtiyatlı tutum ile getiri arayışı arasında bir denge oluşacak” değerlendirmesinde bulundu.

İşlem hacminde %10’luk bir artış görüldü

Raporda 2015 yılında fonlamanın bir önceki yıla göre yaklaşık %55 artış kaydettiği belirtilirken, buna karşın işlem hacminde %10’luk bir yükseliş görüldüğüne dikkat çekildi. Raporun sonuçlarına göre bu durum, yatırımcıların 2015’te küresel olarak daha az sayıda ve mali olarak daha yüksek değerli yatırımlar tercih ettiklerini gösteriyor. EY raporuna göre 2015’te gerçekleşen girişim sermayesi yatırımlarının %80’i gelir elde etme aşamasında olan şirketlere yapıldı. Girişim sermayesi yatırımlarının büyük bir çoğunluğunun yılın ilk üç çeyrek döneminde gerçekleştiğinin ifade edildiği raporda, son çeyrek dönemde bir önceki çeyreğe göre %12’lik bir gerileme görüldüğü belirtildi. Söz konusu düşüşte piyasa koşulları, değerlemeler, negatif nakit akışı ve aşırı fonlama ile ilgili endişelerin etkili olduğu ortaya kondu.

Türkiye 2015’te 41 milyon dolarlık yatırım ile potansiyelinin altında kaldı

2015 yılının girişim sermayesi şirketlerinin de altında gruplandığı özel sermaye fonları açısından göreceli olumlu bir sene olduğunu dile getiren Özdemir, 2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen girişim sermayesi yatırımlarının 26 işlem ile tüm işlemlerin %8’ini oluşturduğunu ve 41 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını (değeri açıklanan işlem sayısı 18 adettir) ifade etti. Özdemir, “Girişim sermayesi yatırımları, global verilere paralel olarak, işlem hacmi bakımından geçmiş yıla kıyasla artış gösterirken, Türkiye’nin potansiyelinin altında kaldı” dedi.

Türkiye’deki aşağı yönlü trend küresel görünüm ile paralel seyrediyor

2016 yılında ilk 3 ay itibariyle gerçekleşen girişim sermayesi yatırımı sayısının 5 olarak gerçekleştiğini ve bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla 8 işlem gerilediğini vurgulayan Özdemir, “Global ölçüde beklenen yavaşlama trendinin Türkiye’de de görülmesi beklenebilir” değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcı 2015’te turizm ve bilişim sektörlerine odaklandı

Sektörel bazda bakıldığında 2015’te global olarak turizm ve bilişim sektörlerine yönelik yıllık fon akışı sırasıyla %126 ve %71 artış gösterdi. Yatırım miktarı bakımından bilişim sektörü 32,1 milyar dolar ile birinci sırada yer aldı. Buna karşın ev ve ofis aletleri ve yenilenebilir enerji gibi alt sektörlere yatırımlarda kayda değer düşüş görüldü. Bu alt sektörlere yönelik fon akışında sırasıyla %43 ve %15 gerileme kaydedildi.

Özdemir, “Büyük anlaşmalar gerçekleştirilmesinin zorlaşması ile birlikte spesifik bir alana odaklanma 2016’da yeniden çekicilik kazanacak. Yatırımcılar en iyi bildikleri alanlara yönelecek” şeklinde konuştu.