Advertisement

İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1,08, toptan fiyatlar ise yüzde 0,03 arttı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Nisan 2016 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 7,31 artış gösterdi.

İstanbul'da 2016 Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1,08, toptan fiyatlar ise yüzde 0,03 arttı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlarda yüzde 7,49 ve toptan fiyatlarda yüzde 4,35 yükseliş görüldü.


- Sektörel bazda değişim oranları


Aylık bazda bakıldığında, nisan ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 10,47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,69, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 0,15, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,10, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,05 arttı. Aynı dönemde konut harcamalarında ise yüzde 0,21 azalış gerçekleşirken diğer harcamalarda değişim izlenmedi.

Nisan ayı itibarıyla toptan fiyatlarda aylık bazda madenler grubunda yüzde 7,79, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,12, inşaat malzemelerinde yüzde 2,79 artış kaydedildi.

Nisan ayında gıda maddeleri grubunda ise yüzde 2,11, kimyevi maddelerde yüzde 1,15 ve işlenmemiş maddelerde de yüzde 0,20 azalış meydana gelirken, mensucat grubunda herhangi bir fiyat hareketi görülmedi.

AA