Advertisement

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, "Son yıllarda çok büyük sıçramalar yapmamıza rağmen, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 1 seviyesini aşmış olmasına rağmen, daha fazla kaynak aktarma ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Ar-Ge'ye ayrılan payı gelişmiş ülkelerin yakaladığı yüzde 3 seviyelerine çıkarmak en önemli hedefimizdir." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliğinin açılışıında konuşan Elitaş, günlük yaşamda ve ticarette son dönemde inovasyonun önem kazandığını söyledi.

Ülkelerin farklı olmaya çalıştığını anlatan Elitaş, herkesin elindeki ürünü, verdiği hizmeti daha iyi, güzel ve işe yarar hale getirmek için çalıştığını söyledi. Dün sadece yakın komşularla ticaret yapılırken bugün ticaretin sınırı olmadığına işaret eden Elitaş, dünyanın her yerinin hedef pazara dönüştüğünü dile getirdi. Ticaretin kuralının değiştiğini, farklılık ve insan yaşamını kolaylaştırmanın ön plana çıktığını belirten Elitaş, Bakanlığının da bu bakışla hareket ettiğini ve ihracatçılara da bunu kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gençlerin geleceği öngörebilmesi, trendleri takip edebilmesi ve vizyon sahibi olması gerektiğini belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"...İnovasyonun temel dinamiği ihtiyaçtır...Bizim ihtiyacımız olan şey, ülkemizi küresel ticarette çok daha ileriye taşıyacak olan görüşlerin filizlenmesidir. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için yepyeni bakış açıları benimsemeli, farklı yönlerden olaylara yaklaşmalıyız. Yenileşmeye bakarken meseleyi basit bir ekonomik kalkınma meselesi olarak görmüyoruz. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren baktığımızda bunları, hem coğrafyamıza hem de dünyaya katkısı olan hamle olarak değerlendiriyoruz.

Bu açıdan yenileşme, yani inovasyon bizler için kritik bir sorun, aşılması lazım gelen önemli bir meseledir. Aynı zamanda yüzlerce yıllık modernleşme tarihimizin de ayrılmaz bir parçasıdır."

- "Türk firmaları, rakiplerin önüne geçebilecek düzeye ulaştı"

Türkiye'nin geleceğinin de milletin inovasyon kapasitesine bağlı olduğuna işaret eden Elitaş, bu konuda milletin gereken potansiyeli taşıdığını dile getirdi. Türkiye'nin, 2023 Vizyonu çerçevesinde, üreten ve ihracatını sürekli artıran bir ülke olması için reel sektörün yatırım ve işletme aşamalarında çok daha güçlü hale gelmesini amaçladıklarını, bu amaçla yenilikçi fikirler oluşturmayı esas aldıklarını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Gururla söylüyorum ki şu anda Türk firmaları ürün kalitesi konusunda küresel piyasalardaki rakipleriyle yarışabilecek, hatta bu rakiplerin önüne geçebilecek düzeye ulaşmıştır, ancak büyüyen Türkiye, büyük hedefleri olan bir Türkiye olarak daha kat edecek çok mesafe var.

Son yıllarda çok büyük sıçramalar yapmamıza rağmen, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 1 seviyesini aşmış olmasına rağmen, daha fazla kaynak aktarma ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. İnovasyon ürünleri üretimine odaklanan ülkelere baktığımızda bu oranın yüzde 3'lerin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Örneğin Finlandiya'da bu oran yüzde 3,8, Güney Kore ve Japonya'da yüzde 3,4. Bu sebeple Ar-Ge'ye ayrılan payı gelişmiş ülkelerin yakaladığı yüzde 3 seviyelerine çıkarmak en önemli hedefimizdir."

AA