Advertisement

45 ülkeden 1.700’ün üzerinde üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya Türkiye’den de yüksek oranda katılım gerçekleşti.

Küresel ekonomiye duyulan güven azaldı

Küresel katılımcıların önemli bir bölümü Ekim 2015’te küresel ekonominin mütevazı seviyelerde büyüyeceğini beklediğini ifade etmişken, Nisan 2016 itibariyle katılımcıların %48’i (Ekim 2015’te bu oran %9 seviyesindeydi) küresel ekonominin durağan seyretmesini bekliyor.

Küresel ekonominin durağan seyretmesini bekleyen Türk katılımcıların oranı %40 seviyesinde gerçekleşirken, küresel ekonominin daraldığını düşünen Türk katılımcılar ile mütevazı bir büyüme sergileyeceğini düşünen Türk katılımcıların oranı aynı seviyede gerçekleşerek %30 oldu.

Öte yandan, Türk katılımcıların %70’i Türkiye ekonomisinin durağan seyredeceğini belirtirken, %30’u ekonominin durumuna ilişkin olumsuz görüş belirtti. Ekim 2015’teki sonuçlar değerlendirildiğinde, katılımcıların yarısından fazlasının Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu görüş bildirmesi; ancak Nisan 2016’da bu yönde görüş bildiren katılımcıların olmaması dikkat çekti. Türk katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde, Ekim 2015’e göre kısa dönemli piyasa istikrarına ilişkin görüşlerde de daha olumsuz bir tablo gözlemleniyor. Türk katılımcıların sadece %35’i kısa dönemli piyasa istikrarına ilişkin olumlu görüş bildirirken, Ekim 2015’te bu rakam %61 seviyelerindeydi.

Raporda, önümüzdeki 6-12 aylık dönemde karşılaşılabilecek en önemli makroekonomik riskler, küresel katılımcılar tarafından küresel ve bölgesel siyasi istikrar olarak gösterilirken, Türk katılımcılar tarafından emtia ve kurlarda artan dalgalanma Türkiye ekonomisindeki en önemli riskler olarak belirtildi. Buna ek olarak, küresel ve bölgesel siyasi istikrar ile Avrupa Birliği’ndeki ekonomik ve politik istikrar da %25’er oy alarak ikinciliği paylaştı.

"Birleşme ve satın alma işlemleri daha durağan olabilir"

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, EY Sermaye Güven Barometresi’nin sonuçlarını değerlendirirken, 2016 yılının birleşme ve satın alma piyasası açısından bir önceki döneme göre daha durağan geçmesinin beklendiğinin altını çizdi. Cantekinler, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Raporun sonuçlarına göre, katılımcıların 2016 yılında Türkiye ekonomisine ilişkin ciddi bir büyüme beklentisinde olmadığını belirtmek gerekir. Birleşme ve satın alma işlemlerine baktığımızda ise, yılın ilk dört ayındaki performans, 2015’e göre daha durağan bir yıl geçirmemizin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteriyor.