Advertisement

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait hidroelektrik santralini 3 grup halinde özelleştirmek için ihaleye çıktı. Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Çamlıca 1, Menzelet, Kılavuzlu, Almus ve Köklüce Hidroelektrik santralleri özelleştirilecek.

Çamlıca 1 HES için belirlenen geçici teminat tutarı 10 milyon TL , ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 19 Ağustos
olacak. Menzelet ve Kılavuzlu ile Almus ve Köklüce Grubu HES'ler için 15'er milyon TL geçici teminat belirlendi. Menzelet ve Kılavuzlu için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 30 Eylül, Almus ve Köklüce için 5 Eylül olarak açıklandı.

Yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının girebileceği ihalelere, gerçek kişiler ile özel yatırım fonları en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak katılabilecekler.