Advertisement

Citibank'ın Salı günkü CEEMEA raporunda, bankanın Türkiye hisse senetlerine ilişkin olumlu görüşünün devam ettiği belirtildi. Raporda, söz konusu olumlu görüş dört temel unsura dayandırıldı.

Banka raporunda ilk olarak Fed'in güvercin tavrının Türkiye için olumlu olduğu belirtildi.

İkinci olarak ise olumlu ekonomik ivmenin altı çizildi.

Üçüncü olarak, olumlu hisse başı kar ivmesinin altı çizilen raporda, Türkiye hisse senetleri için bir diğer olumlu unsur olarak destekleyici değerlemelere vurgu yapıldı. Raporda Türkiye hisselerinin diğer küresel gelişen piyasa hisselerine göre yaklaşık yüzde 10 ucuz olduğu belirtildi.