Advertisement

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak bir paketi önümüzdeki günlerde meclis gündemine getireceklerini söyledi. Canikli, "Türkiye'de yatırımın ve üretimin önünün açılmasına katkı sağlayacak, doğrudan yabancı yatırımcıların karşılaştığı konularda kapsamlı düzenleme yapılacak" dedi.

Canikli, yatırımcının maliyetini azaltacak düzenlemeler yapılacağını, vergi konusu dahil çeşitli düzenlemeler olacağını bildirdi. Bu kapsamda, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu'nda yatırımcının maliyetini azaltacak önemli düzenlemeler yapılacağını bildiren Canikli, "Bu alanda yapacağımız en önemli düzenlemelerden bir tanesi sözleşmelerde sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi ve noter harcı alınacaktır. Şu andaki uygulamaya göre sözleşmelerin tüm nüshalarından hem damga vergisi hem noter harcı alınmaktadır. Düzenlemeyle sadece bir nüsha üzerinden maliyet yatırımcıya ya da iş alemine yansıtılacaktır. Diğerlerindeki uygulama ortadan kaldırılacaktır." dedi.

Canikli, Türkiye'de 52 yıldan beri yapılan bu uygulamaya getirilen düzenlemenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

- İptal edilen ihalelerde karar damga vergisi iade edilecek

Belli tutarı ihtiva eden her nevi senet sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde yalnızca artan tutar üzerinden harç isteneceğini ifade eden Canikli, azami tutar üzerinden vergi alınan sözleşmelerde sadece bedelin artırılmasına ilişkin rakam üzerinden damga vergisi tahsil edileceğini söyledi.

Canikli, sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan cezai şartların aynı kağıtta olması halinde damga vergisinin alınmayacağına işaret etti. Canikli, şöyle devam etti:

"Kamu ihalelerinde ihalenin iptal edilmesi halinde ödenen ihale karar damga vergisi iade edilecektir. Sigorta sözleşmelerine tanınmış bulunan damga vergisi kapsamına diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma taahhütleri de dahil edilecektir. Bir kağıt üzerinde birden fazla adi ve garanti taahhüdü bulunması halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınacaktır.

Tersaneler tarafından gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası yenileme dönüşümüyle bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır. Yüksek ve orta yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden ve söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesi sağlanacaktır.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak, yurt dışına yerleşik şirketlerin satın alınması ve bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi yapılan işlemlere harç istisnası sağlanacaktır."

- Arazilere emlak vergisi muafiyeti sağlanacak

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacaklara ilişkin bilgi veren Canikli, yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılar ile bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden, söz konusu kağıtlara ilişkin işlemlerin harçtan istisna edilmesinin sağlanacağını belirtti.

Canikli, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara bina harcı istisnası ve imarla ilgili harçlara ilişkin istisna ile 5 yıl süreyle emlak vergisinden istisna getirileceğini söyledi.

Yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilere Yatırım Teşvik Belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti sağlanacağını ifade eden Canikli, yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlerin harçlardan düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna edileceğini kaydetti.

Canikli, şirket kuruluş ve şube açma izinlerine ve şirketlerin kapatılmasının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve azaltılmasına ilişkin düzenlemeler bulunduğunu aktardı.

Şirketlerin kuruluş aşamasındaki defter tasdik işlemlerinden bundan sonra harç alınmayacağını dile getiren Canikli, "Tacirlerin veya şirketlerin kurucularının imzalarını gösteren sirkülerlerin noter yerine ticaret sicilinde yapabilmelerine imkan sağlanacak. Bu hem parasal tasarruf sağlayacak hem de zaman kazandıracak. Şirketlerin tür değişikleriyle tasfiye süreçleri kolaylaştırılacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 55'inci sırada olduğuna dikkati çeken Canikli, bu sıranın daha da yukarılara taşınması gerektiğini söyledi. Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan gereksiz bürokratik formalitelerin bertaraf edileceğini dile getiren Canikli, şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılarak kuruluşun daha kısa sürede ve az maliyetle yapılmasının sağlanacağını belirtti.

Yabancıya Turkuaz kart uygulaması

Canikli nitelikli yabancılara Türkiye'de süresiz çalışma sağlayan Turkuaz Kart verileceğini söyledi.

Canikli, "Özellikle yabancıların Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin şartlar iyileştirilmekte, esneklik sağlayıcı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslararası çalışma izinleri artık bundan sonra tek bakanlık tarafından koordine edilecek ve yürütülecek... Nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma sağlayan Turkuaz Kart verilecek ve bu uygulama başlatılacak" ifadelerini kullandı.

Canikli söz konusu uygulamanın Türkiye'deki vatandaşların iş imkanını kısıtlamayacağını belirtti.

Suriyelelere çalışma izni verilecek

Türkiye'de iş piyasasında, ihtiyaç duyulan alanlarda başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin çalışabilmesi yönünde düzenleme yapılacağını kaydeden Canikli, "Genelde Suriyeliler özelde benzeri mülteciler için Türkiye'de özellikle iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü açığını karşılamak amacıyla ve o hedefle Suriyelilere yönelik olarak daha kolay çalışma izni verilmesinin önü açılmaktadır. Türkiye'ye giriş yasağı olanların dışında ayrıca kamu güvenliği ve düzeni açısından sakıncalı kişilerin çalışma izinlerinin iptal edilmesi hususu yasal statüye kavuşturulmaktadır" diye konuştu.

Faizsiz finans sistemi önündeki engeller kaldırılacak

Canikli, İslam ülkelerinden sermaye akışını hızlandırmak ve iş dünyasını rahatlatacak bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Canikli, bu kapsamda faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılmasının önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını bildirdi.