Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 2,77 azalarak 75,38 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, Haziran ayının ilk yarısında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme görülüyor.

Siyasi ve Jeopolitik gelişmeler ile terör olaylarındaki tırmanış Tüketici Güvenindeki gerilemenin temel nedenleri gibi görünüyor. Global ölçekte finansal piyasaların negatif seyrinin iç piyasalara yansımaları da gerilemenin bir diğer nedeni olarak görülebilir.Bu çerçevede tüketicinin geleceğe ilişkin beklentilerini yansıtan Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi yüzde 0,08 gibi çok küçük bir gerileme gösterirken, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi yüzde 7,87 gibi daha güçlü bir düşüş gösteriyor.

Son aylarda olduğu gibi tüketici güveni geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yukarıda kalmaya devam ediyor fakat bunun ivmesi Haziran ayında büyük oranda geriliyor.