Advertisement

TCMB'den yapılan açıklamada, "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri"nde reeskonta kabul edilecek senetlerin azami vadesinin 240 günden 360 güne çıkarıldığı açıklandı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans Yönetmeliği yeniden düzenlenerek; İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı ile belirlenecek olan yeni pazarlara yapılan ihracat ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının ve turizm ile diğer döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında reeskonta kabul edilecek senetlerin azami vadesi 240 günden 360 güne çıkarılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."