Advertisement

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü, Pay Piyasası’nda 1 TL’nin altındaki fiyat seviyelerinde kuruş altı fiyat adımlarının devreye alınmasının ertelenmesine karar verdi.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yayımlanan duyuruda, daha önce 27 Haziran'da devreye alınacağı bildirilen kuruş altı fiyat adımları uygulamasının, sektör temsilcilerinin uygulamada yaşanabilecek sorunlara ilişkin bilgilendirmelerinin ardından ertelendiği ifade edildi.

Borsa İstanbul Yönetimi, uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların tamamlanmasına kadar kuruş altı fiyat adımı uygulamasının devreye alma tarihinin ertelenmesine karar verirken, ayrıca fiilen ödenmesi mümkün olmayan kuruş altı tutarların hangi yönteme göre yuvarlamaya tabi tutulacağı konusunda bir uygulama standardı oluşturulması amacıyla Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin (TSPB) koordinasyonu ve Takasbank AŞ’nin katılımıyla yeniden bir çalışma yapılması ve yapılan çalışma sonuçlarının Borsa ve ilgili kurumlar ile paylaşılmasını ve bu kurumlardan gerekli onayların alınmasını kararlaştırdı.

Duyuruda TSPB'nin konuyla ilgili Borsa İstanbul Yönetimi'ne gönderdiği yazıya ilişkin, uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların tamamlanmasına kadar uygulamanın ertelenmesinin istendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreç içinde, muhasebe kayıtlarının üç hane olarak tutulması ve e-defter sisteminde buna imkan verecek bir yapının oluşturulması amacıyla Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; fiyat adımlarında üç hanelik kuruş alanı kullanımının sadece Pay Piyasası işlemleri ile sınırlı tutulmaması, kurumların sistem altyapılarında ve muhasebe kayıtlarında yeknesaklığın sağlanabilmesi için tüm Borsa işlemlerinde uygulanması; uygulamanın, Borsa, Takasbank, yatırım kuruluşları ve müşteriler nezdinde yaratabileceği etkileri nedeniyle bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) uygun görüşünün alınması yönündeki görüş ve önerileri Borsamız değerlendirmelerine sunulmuştur."

AA