Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru" ithalatına dair damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığının, ithalatta haksız rekabeti̇n önlenmesi̇ne ili̇şki̇n tebli̇ğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, yapılan başvuruya istinaden Çin menşeli "özlü kaynak telleri" ile Rusya ve Ukrayna menşeli "enine kesitinin en geniş yeri 6 milimetreyi geçen, rafine edilmiş bakır teller" ithalatına ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Bakanlık, ayrıca Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru" ithalatına dair damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.

Rusya ve Çin menşeli kapalı halatlar dahil bazı türdeki demir veya çelikten halatlar ve kabloların ithalatında kilogram başına 0,5 ve 1 dolar düzeyinde uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesi hükme bağlandı.

Ayrıca Çin, Endonezya, Güney Kore, Brezilya, Bulgaristan, Hindistan, Tayland menşeli lamine parkeler, duvar tipi split klimalar ve bu klimaların iç ve dış üniteleri ile dokumaya elverişli poliesterden maddelere dair 2017'nin ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri de açıklandı.

Öte yandan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 7005.29 gümrük tarife pozisyonunda "Diğerleri" olarak tanımlanan bazı camların ton başına birim gümrük kıymeti 300 dolar olarak belirlendi. Söz konusu tebliğ ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA