Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta 2015 yıl sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar artarak 203 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta geçen yıl sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar artarak 203 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,1 milyar dolar azalarak 19,4 milyar dolara geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin 2015 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 89 milyon dolar, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 319 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 5,26 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun 17 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,8 milyar dolar azalışla 13 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,6 milyar dolar artarak 151,9 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 293 milyon dolar azalarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara ödemeleri 72,5 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'sinin dolar, yüzde 34'ünün avro, yüzde 5,2'sinin Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,8'inin dolar, yüzde 29,7'sinin avro, yüzde 21,2'sinin Türk lirası ve yüzde 0,3'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla, 203 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 47,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 82,7'sini finansal kuruluşların 16,1 milyar doları tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.