Advertisement

Türkiye'de bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 trilyon 876 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteninin haziran sayısı yayımlandı.

Bültene göre, TBB Risk Merkezi üyesi bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 trilyon 876 milyar TL oldu. Nakit kredilerin 1 trilyon 794 milyar TL'lik bölümü bankalar, 35 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL'si finansman şirketleri ve 22 milyar TL'si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Haziran 2016 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 58,6 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti. Bu oranın bankalarda yüzde 3, faktoring şirketlerinde yüzde 7,2, finansal kiralama şirketlerinde ise yüzde 7,1 olduğu görüldü.

Kurumsal kredilerin payı 1,2 puan arttı

Kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı Haziran 2016 itibarıyla bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüzde 77,2 oldu. İmalat sanayisi yüzde 26,5 ile kurumsal krediler içinde en yüksek oranda kredi kullanan sektör olurken, perakende ticaret sektörü yüzde 18, inşaat sektörü yüzde 11 oranında kredi kullandı.

Enerji sektörü yüzde 33,2, tarım sektörü ise yüzde 32,6 kredi büyüme hızıyla dikkati çekti. İmalat sanayisinde kredi büyüme hızı yüzde 4,3 oldu. Tasfiye olunacak alacakların en fazla arttığı sektör yüzde 43,7 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, bu sektördeki tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

Bireysel krediler 428 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 8,1 artarak 428 milyar TL'ye çıktı. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 15,4 ile taşıt kredilerinde görülürken, en düşük artış yüzde 3,2 ile ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti.

Haziran ayı itibarıyla bireysel kredilerin yüzde 37,4’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 36,9’unu konut kredileri, yüzde 18,5’ini kredi kartları ve yüzde 7’sini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredi müşteri sayısı 26 milyon

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,6 milyon artarak 26,4 milyona ulaşırken, ortalama bireysel kredi miktarı 16,2 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ortalama konut kredisi 69,8 bin TL, ihtiyaç kredisi ise 8,7 bin TL oldu. Kredi kartında ortalama borç ise 3,6 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı limit aralıklarında 5 bin TL’ye kadar limite sahip kişiler toplamın yüzde 52,5’ini oluşturdu. Tutar bazında bakıldığında ise toplam tutarın yüzde 47,2’si limiti 25 bin TL’nin üzerindeki kartlardan kaynaklandı.

En yüksek bireysel kredi kullanan il 152,1 milyar TL ile İstanbul olurken, bu rakam Ankara’da 42,7 milyar TL, İzmir’de 27,4 milyar TL olarak gerçekleşti. İstanbul ayrıca yüzde 11,4 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla Van, Ankara ve Mersin olarak kaydedildi. Adana yüzde 8,4 ile tasfiye olunacak alacaklar oranı en fazla il oldu.