Advertisement

Ekonomi Bakanlığı tarafından e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bazı ürünlerde enerji verimliliği yönünden denetime başlandığı ve ilk aşamada 561 milyon dolarlık ithal ürünün  denetleneceği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığınca ithalat denetimleri kapsamında yeni bir dönemin başlatıldığı belirtilerek, ilk aşamada klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgelerin, ürün güvenliği denetimlerinin yanı sıra enerji verimliliği denetimlerine de tabi tutulacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ithalat denetimleri kapsamında pek çok farklı ürünün, teknik mevzuatlara uygunluğu yönünden denetlendiği anımsatılırken, 15 Ağustos itibarıyla bu denetimlerde yeni bir döneme geçildiği ifade edildi.

İlk aşamada klimaların, elektrik motorlarının ve elektrikli süpürgelerin, ürün güvenliği denetimlerinin yanı sıra enerji verimliliği denetimlerine de tabi tutulacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enerji verimliği yönünden yapılacak denetimlerin amacına uygun biçimde yürütülmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile fikir paylaşımında bulunulmuş ve sektör temsilcilerinin soruları cevaplanmıştır. Bu uygulamanın orta ve uzun vadede enerji etiketi olmayan ürünlerin ithalatına engel olunması, verimsiz ürünlerden kaynaklanan elektrik israfının önlenmesinde etkili olacağı, ayrıca tüketicilerin enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 15 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla başlayan denetimler vesilesiyle hem tüketicilerimizin hem de ithalatçılarımızın, yeni sürece olabildiğince hızlı bir şekilde uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir."

Söz konusu uygulama ile ilk aşamada 561 milyon dolarlık ithalatın enerji verimliliği yönünden denetlenebileceğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye-AB mevzuatına uyum konusunda bir aşamanın daha kaydedilmiş olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, kalitesi ve standardı düşük ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesini için ithalat denetimlerine önem verdiği ve bu alandaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yürütülen ithalat denetimleri kapsamında pek çok farklı ürün, ilgili teknik mevzuatına uygunluğu yönünden denetlenmektedir. 15 Ağustos 2016 tarihi itibariyle bu denetimlerde yeni bir döneme geçildi. İlk aşamada klimalar, elektrik motorları ve elektrikli süpürgeler ürün güvenliği denetimlerinin yanı sıra enerji verimliliği denetimlerine de tabi tutulacaktır.

Enerji verimliği yönünden yapılacak denetimlerin amacına uygun biçimde  yürütülmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile fikir paylaşımında bulunulmuş ve sektör temsilcilerinin soruları cevaplanmıştır.

Bu uygulamanın orta ve uzun vadede; enerji etiketi olmayan ürünlerin ithalatına engel olunması, verimsiz ürünlerden kaynaklanan elektrik israfının önlenmesinde etkili olacağı, ayrıca tüketicilerin enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

15 Ağustos 2016 tarihi itibariyle başlayan denetimler vesilesiyle, hem tüketicilerimizin hem de ithalatçılarımızın, yeni sürece olabildiğince hızlı bir şekilde uyum sağlaması büyük önem arz etmektedir.

Başlatılacak olan bu uygulama ile ilk aşamada 561 milyon dolarlık bir ithalatın enerji verimliliği yönünden denetlenmesi sözkonusu olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda, AB mevzuatında da yer alan bu denetimin başlatılması ile Türkiye AB mevzuatına uyum konusunda bir aşama daha kaydetmiş olacaktır.

Bakanlığımız, kalitesi ve standardı düşük ürünlerin ülkemize girişinin engellenmesini teminen ithalat denetimlerine önem vermektedir ve bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."