Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "2016 yılının 2. çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,1 büyümesini önemsiyoruz. Öncü makro ekonomik göstergeler önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinde pozitif büyümenin süreceğine işaret ediyor." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 yılı ikinci çeyrek büyüme verisine ilişkin açıklamalarda bulunan Olpak, 2016 yılının 2. çeyreğinde yüzde 3,1 ile pozitif büyüme eğilimini sürdürdüğünü ve 27 çeyreğe ulaşan bir performans sunduğunu belirterek, yılın ilk yarısında sağlanan yüzde 3,9'luk büyüme oranının, Orta Vadeli Programda belirlenen yüzde 4,5 yıl sonu beklentisine ulaşmak adına zorluklar içerdiğini belirtti.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 artış kaydeden hane halkı tüketimi ile, yüzde 15,9 artış kaydeden devletin nihai tüketiminin, bu bağlamda dikkat çeken göstergeler olduğunu belirten Olpak, sanayi sektöründe sağlanan yüzde 3,9'luk büyümeyi ve sektörün GSYİH içindeki payının artış kaydetmesini ise memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

Olpak, "Ancak bu dönemde yatırımlarda gözlenen azalma, üzerine dikkatle eğilmemiz gereken bir meseledir. Hem kamu, hem de özel sektörün makine ve teçhizat yatırımlarının düşüş eğilimde olması, ekonomimiz adına gelen önemli bir uyarı olarak değerlendirilmelidir." yorumunda bulundu.

Yılın ikinci çeyreğinde net dış talebin büyümeye katkısının ise negatif olarak gördüklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"İhracatta küresel koşulların olumsuz yansımalarının farkındayız. Ancak yüzde 4,5'lik hedefe ulaşılabilmek için ihracatın mutlak suretle artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının pozitife dönmesi gerekmektedir. Yüzde 3,1'lik büyüme olumlu olmakla birlikte, potansiyelimizi tam olarak yansıtmamaktadır. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin yalnızca iç talep kaynaklı tüketimle değil, aynı zamanda yatırımlar ve dış talebin de pozitif katkısıyla gerçek potansiyelini ortaya koyabileceğini düşünüyor ve bu konuda ekonomimize olan güvenimizi yineliyoruz."

15 Temmuz darbe girişimi akabinde ortaya çıkan mevcut konjonktürde, ekonomiye duyulan güvenin ehemmiyetinin, daha kuvvetli bir şekilde anlaşıldığını dile getiren Olpak, "Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,1'lik bu büyüme, iş dünyasının Türkiye ekonomisine olan güvenini tazelemiş, üretmeye ve direnmeye devam etme konusundaki kararlılığımızı perçinlemiştir." değerlendirmesini yaptı.

AA