Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 yılı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1 trilyon 900 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteninin temmuz sayısı yayımlandı.

Bültene göre, TBB Risk Merkezi üyesi bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 yılı temmuz ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 1 trilyon 900 milyar TL oldu. Nakit kredilerin 1 trilyon 823 milyar TL’lik bölümü bankalar, 37 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 19 milyar TL’si finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Temmuz ayı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 58 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların oranı bir önceki ay ile aynı seviyede kalarak yüzde 3 oldu. Bu oran bankalarda yüzde 2,8, faktoring şirketlerinde yüzde 7,3, finansal kiralama şirketlerinde ise yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

- Kurumsal kredilerin payı 1,5 puan arttı

Kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı temmuz ayında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak yüzde 77,9 oldu. İmalat sanayi yüzde 26,4 ile kurumsal krediler içinde en yüksek oranda kredi kullanan sektör olurken, perakende ticaret sektörü yüzde 17,6 ve inşaat sektörü yüzde 10,9 oranında kredi kullandı.

Enerji sektörü yüzde 35,3, tarım sektörü ise yüzde 31’lik kredi büyüme hızıyla dikkat çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayinde ise kredi büyüme hızı yavaşlamaya devam ederek yüzde 3,4 oldu. Toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 42,3 ile tasfiye olunacak alacakların en fazla arttığı sektör olurken, söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

- Bireysel krediler 420 milyar TL

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 5,3 artarak 420 milyar TL'ye çıktı. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 8,3 ile konut kredilerinde görüldü. Temmuz ayı itibarıyla bireysel kredilerin yüzde 38,1'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 37,4'ünü konut kredileri, yüzde 18,8'ini kredi kartları ve yüzde 5,7'sini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,8 milyon artarak 26,4 milyona ulaşırken, ortalama bireysel kredi miktarı 15,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ortalama konut kredisi 69,9 bin TL, ihtiyaç kredisi ise 8,3 bin TL oldu. Kredi kartında ortalama borç ise 3,6 bin TL oldu.

Bireysel kredi kartı limit aralıklarında 5 bin TL’ye kadar limite sahip kişiler toplamın yüzde 52,5’ini oluşturdu. Tutar bazında bakıldığında ise toplam tutarın yüzde 46,9'u limiti 25 bin TL’nin üzerindeki kartlardan kaynaklandı.

En yüksek bireysel kredi kullanan il 145 milyar TL ile İstanbul olurken, bu rakam Ankara’da 42,5 milyar TL, İzmir’de 27,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş yüzde 9,5 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla Van, Ankara ve Mersin olarak kaydedildi. Adana yüzde 8,5 ile tasfiye olunacak alacaklar oranı en fazla il oldu.

AA