Advertisement

Türkiye'de yılın ilk yarısında 740 milyar lirayı bulan yurt içi tüketimin dörtte birini gıda, içki ve tütün ürünlerine yapılan harcamalar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde ulaştığı cari fiyatlarla 1 trilyon 23 milyar 776 milyon 477 bin liralık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 72,3'ünü kapsayan 739 milyar 901 milyon 561 bin liralık kısmı yurt içi tüketimden kaynaklandı.

Geçen yılın karşılaştırılabilir döneminde ise GSYH 926 milyar 224 milyon 741 bin lira, iç tüketim 672 milyar 498 milyon 517 bin liraydı. Böylece milli gelirde yüzde 10,5, iç tüketimde ise yüzde 10'a varan artış yaşandı.

Ocak-haziran döneminde yerleşik hane halklarının yurt içi tüketimi 710,4 milyar lira, yurt dışı tüketimi ise 6,8 milyar lira oldu. Yabancıların Türkiye'deki tüketimi de 29,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Buna göre, Türkiye'de yılın 6 aylık döneminde günde 4 milyar liralık tüketim harcaması yapıldı.

- Vatandaş en çok gıdaya harcadı

Bu yılın söz konusu döneminde iç tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında, ilk sırayı geçen yıla göre yüzde 5,4'lük artışla 190 milyar 841 milyon 369 bin liraya ulaşan gıda, içki ve tütün harcamaları aldı. Yeme içme amacıyla yapılan harcamaların yurt içi tüketimdeki payı ise yüzde 25,8 olarak gerçekleşti.

Gıda harcamalarını 153,1 milyar lirayla ulaştırma ve haberleşme, 140 milyar lirayla konut su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için yapılan harcamalar izledi.

Yerli ve yabancı tüketiciler bu dönemde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 61, lokanta ve otellere 41,1, giyim ve ayakkabıya 35, sağlığa 28, eğlenceye 26,7, eğitime 12,9 milyar lira harcadı.

- En fazla artış sağlık harcamalarında

Harcama grupları arasında en fazla artış sağlıkta oldu. Bu gruptaki harcama miktarı yüzde 19,7 artarken, eğitim harcamaları yüzde 14,5, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 13,2, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 12,6, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 11,8 artış gösterdi.

Yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının geçen yılın ve bu yılın 6 aylık periyodundaki cari fiyatlarla yurt içi tüketim bileşenleri şöyle:

Harcama türleri 2015 (Bin TL) 2016 (Bin TL) Değişim (%) Pay (%)
Gıda, içki ve tütün 181.100.795 190.841.369 5,4 25,8
Giyim ve ayakkabı 31.136.494 35.077.090 12,6 4,7
Konut 126.159.928 140.071.152 11,0 18,9
Ev eşyası ve hizmetleri 56.122.640 60.994.333 8,7 8,2
Sağlık 23.385.539 28.003.283 19,7 3,8
Ulaştırma ve haberleşme 135.268.356 153.107.599 13,2 20,7
Eğlence ve kültür 23.860.717 26.673.388 11,8 3,6
Eğitim 11.235.605 12.866.614 14,5 1,7
Lokanta ve oteller 39.093.757 41.147.351 5,2 5,6
Çeşitli mal ve hizmetler 45.134.686 51.119.382 13,2 6,9
Toplam 672.498.517 739.901.561 10 100

AA