Advertisement
EMTİA - ENERJİ ABONE OL

TETAŞ'ın, Ana Statüsü Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuyla uyum çerçevesinde TETAŞ'ın çalışma usul ve esasları yeniden belirlenerek şirketin hukuki statüsü, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, tamamı devlete ait olan şirketin sermayesi 179 milyon lira olarak belirlendi.

TETAŞ, enerji alış ve satışlarında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olacak. Şirketin merkezi Ankara'da bulunacak ve bu durum ancak Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla değişebilecek.

Şirket, mevcut sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmalarıyla hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve ihracat anlaşmalarını imzalayabilecek. TETAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilecek.

Şirket, toptan satış tarifesini hazırlayıp, onaylanmış tarifeyi uygulayacak. Tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satacak. Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için ise elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla birlikte serbestçe belirleyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin EPDK tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin edecek.


TETAŞ, dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı oluşan enerji ihtiyaçlarını karşılayacak. Taraf olduğu veya olacağı Hazine Müsteşarlığı garantili anlaşmaları, müsteşarlığın uygun görüşünü almak kaydıyla tadil edecek.

Bu Ana Statü'nün yürürlüğe girmesiyle, 29 Haziran 2001 tarihli TETAŞ Ana Statüsü yürürlükten kaldırıldı.

AA