Advertisement

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos 2016 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2.507.438 milyon TL olurken, bankaların ilk 8 aydaki karı 26.6 milyar TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre 150.006 milyon TL (%6,4) artış kaydetti.

Ağustos 2016 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1.589.921 milyon TL, menkul değerler 329.731 milyon TL seviyesindeydi. 2015 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %6,4 ve krediler %7,1 oranında artarken, menkul değerler toplamı aynı seviyede kaldı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2015 yılsonuna göre %6,2 artışla 1.322.740 milyon TL oldu. 

Ağustos 2016 döneminde sektörün dönem net kârı ise 26.550 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %16,0 seviyesinde seyretti.

Bankaların takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Ağustos ayı itibariyle yüzde 3.26 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 16, çekirdek SYR yüzde 14 oldu.