Advertisement

Uluslararası Para Fonunun (IMF) raporunda gelişmiş ülkelerdeki bankaların dörtte birinin ciddi yapısal zorluklarla karşılaşmaya devam edeceği belirtildi.

IMF, her yıl iki kez hazırlanan "Küresel Finansal İstikrar" raporunun Ekim 2016 sayısını yayınlandı.

Kısa vadeli risklerin Nisan 2016'da hazırlanan bir önceki rapora kıyasla azaldığı belirtilen raporda, "Emtia fiyatları yılın başındaki düşük seviyelerin üstüne çıktı, yükselen piyasa ekonomilerindeki düzenlemeler sermaye akışlarının iyileşmesini destekledi.Çin'deki yavaşlamaya yönelik endişeler büyümeyi kuvvetlendirecek politika önlemleriyle azaldı." değerlendirmelerine yer verildi.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki zayıf büyümenin varlık fiyatlarını destekleyen ek parasal teşvik beklentisiyle ifade edilirken, piyasaların İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma (Brexit) kararı almasının ardından ortaya çıkan aşağı yönlü riskleri sorunsuzca fiyatlandırdığı vurgulandı.

Orta vadeli riskler arttı

Diğer taraftan, küresel finansal istikrara yönelik orta vadeli risklerin arttığına işaret edilen raporda, "Global büyümede süregelen yavaşlama, finansal piyasalarda düşük enflasyon ve faiz hadlerinin uzun süre devam edeceği ve parasal normalleşmedeki gecikmenin uzayacağı beklentisini tetikledi. Birçok ülkede siyasi iklim istikrardan uzak. Gelirler artmaması ve ekonomik eşitsizliğin büyümesi popülist ve içe dönük politikalara kapı açtı." tespitlerinde bulunuldu. 

Rapora göre bu gelişmeler, ülke ekonomilerini ve finansal piyasaları şoklara karşı kırılganlaştırırken, durgunluk riskini artırdı.

"Bankaların dörtte biri zayıf kalmaya devam edecek"

Finansal kurumların düşük faiz ve zayıf büyüme ortamında bilançolarını korumakta zorluk çektiğinin altı çizilen raporda, ayrıca değişen piyasa şartları ve regülasyonların özellikle bankaları olumsuz etkilediği kaydedildi.

Raporda, bankacılık sektörüne ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Düşük karlılık bankaların tamponlarını zaman içinde aşındırarak, büyüme katkılarını düşürebilir. Bu rapor, konjonktürel bir toparlanmanın düşük karlılık sorununu çözmeyeceğini ortaya koyuyor. Gelişmiş ülkelerdeki bankalarının yüzde 25'i (varlıkları toplamda 11,7 trilyon dolar) zayıf kalmaya ve ciddi yapısal zorluklarla karşılaşmaya devam edecek. Özellikle, Avrupa bankaları için daha köklü reformlara ve sistematik yönetime ihtiyaç var." 

Yükselen piyasa ekonomilerinin zayıflayan kurumsal bilançolar ve artan borç nedeniyle risklere maruz kalabileceği belirtilen raporda, bu ülkelerde yaklaşık 400 milyar dolarlık kurumsal borcun geri ödeme gücü düşük şirketlere ait olduğu bilgisi paylaşıldı. 

IMF ekonomistleri, raporda finansal sistemi büyük ölçüde ilgilendiren bu sorunların çözümlenmemesinin sektörel istikrarı baltalayabileceği uyarısında bulunurken, devletlerin bankaların batık kredilerden kurtulmasına yeni yasal düzenlemelerle yardımcı olabileceği tavsiyesinde bulundu.