Advertisement

THY'nin toplam yolcu sayısı 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 3.9 artışla 48.3 milyona ulaşırken, yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 4.4, dış hatlarda yüzde 3.5 oranında gerçekleşti.

Ocak - Eylül döneminde yolcu doluluk oranı 4,2 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşirken, Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2015 dönemine kıyasla %17,9 artış sağlanmıştır. 

THY'nin yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2015 döneminde 340.860 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 357.136'ya yükseldi.

2015 Eylül ayı sonunda uçulan şehir sayısı 277 iken 2016 Eylül ayı sonunda 291 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 229'den 242'ye yükseldi. 2015 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 298 iken 2016 Eylül ayı sonunda 333 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 217'den 237‘ye yükselirken, kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 10 adet mevcut bulundu.