Advertisement

Türkiye'de ilk kez uygulanacak "açık eksiltme" yöntemiyle özelleştirilecek Çayırhan 2 maden sahası ve Çayırhan B termik santralinde, megavatsaat başına 72 dolar tavan fiyat belirlendi. İstekliler ihale için 21 Kasım'a kadar kapalı zarf usulüyle teklif verecek. İhaleyi kazanan yatırımcı ile 15 yıllık elektrik satış anlaşması imzalanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri, İstanbul'da muhtemel yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen "açık eksiltme" usulüyle özelleştirme yöntemini ve bunun ilk örneği olacak Çayırhan 2 maden sahası ve Çayırhan B termik santralinin ihale sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ile Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan da katıldı.

Toplantıdaki sunumlara göre, özelleştirmesi yapılacak Çayırhan B santralinin kapasitesi 700 ile 800 megavat arasında olacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kamulaştırma ve imar planı gibi izinlerin tamamının Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından alındığı ve böylelikle yatırımcıya maliyet yüklenmemesinin amaçlandığı bu alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın daha önce tabir ettiği "kılçıksız" yatırım örneklerinin ilki olacak.

Toplam rezervi 213 milyon ton olarak hesaplanan sahada, 150 milyon lira maliyetle 730 sondaj gerçekleştirildi.

Açık eksiltme megavatsaat başına

Yatırımcılar, söz konusu sahanın özelleştirilmesi kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının megavatsaat başına 72 dolar olarak belirlediği tavan fiyat üzerinden tekliflerini kapalı zarfla 21 Kasım'a kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sunacak.

Başkanlık, kapalı zarfla alınan tekliflerden sonra yatırımcılarla pazarlık görüşmeleri yapacak. Nihayetinde ise yatırımcılar açık eksiltme usulüyle tekliflerini vererek yarışacak ve megavatsaat başına en düşük teklifi veren yatırımcı ihaleyi kazanmış olacak. Bu süreç ise en geç Aralık ayı içinde tamamlanacak.

Özelleştirilen bir alan için ilk kez iki ayrı anlaşma imzalanacak

Kazanan yatırımcı ile 15 yıllık elektrik satış anlaşması (ESA), 35 yıllık ise işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanacak. Böylece, özelleştirilmesi yapılan bir alan için ilk kez iki ayrı anlaşma imzalanacak.

Söz konusu ESA santralden üretilecek elektrik enerjisinin tamamının satın alınmasına ilişkin esasları kapsayacak. Alanda yapılacak santral yatırımının takviminin öne çekilmesi ve elektrik üretiminin planlanandan daha önce başlaması durumunda, yatırım takvimi öncesine konu her gün, alım garantisi süresine eklenecek.

Yatırımcı, işletme hakkı devir sözleşmesiyle devraldığı taşınmazları ise 35 yıl sonra EÜAŞ'a geri devredecek.

Diğer taraftan, yatırımcı santral yapımında kullanmak üzere çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak, mevcut en iyi teknolojiyi kullanacak ve kullanacağı teknolojiye kendisi karar verecek.

- 6 bin 500 saatin üzerindeki üretim serbest piyasaya

Yatırımcı, bu kapsamda kurulacak Çayırhan B santralinden imzaladığı ESA çerçevesinde 6 bin 500 saatlik üretimi devredebilecek.

Santralin üretiminin 6 bin 500 saati geçmesi durumunda ise elektrik serbest piyasada işlem görebilecek.

- 7 bin 200 megavat daha yolda

Çayırhan 2 maden sahası ve Çayırhan B termik santrali ile başlayan yeni nesil özelleştirme dönemi, Eskişehir-Alpu ile Trakya bölgesindeki özelleştirmeye konu alanlarla devam edecek.

Sonrasında ise Kırklareli-Vize ve Afyon-Dinar sahalarının özelleştirilmesi aynı şekilde açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek. Söz konusu alanlarda kurulacak termik santrallerin kapasitesi ise toplamda 7 bin 200 megavatı bulacak.

Böylece, Çayırhan B termik santrali ile birlikte toplamda 8 bin megavat kurulu gücü bulunan elektrik üretim santralleri maden sahalarıyla birlikte özelleştirilecek.

Açık eksiltme usulüyle özelleştirilmesi planlanan bu sahaların rezerv ve kapasiteleri şöyle;

Sahanın Adı Kurulu Güç / Megavat Rezerv / Ton Kalorifik Değeri
Ankara - Çayırhan 700-800 Megavat 213 Milyon 2640 Kcal/KG
Trakya -Çerkezköy- Çatalca 1000 Megavat 495 Milyon 2050 Kcal/KG
Eskişehir -Alpu 4000 Megavat 1,5 Milyar 2240 Kcal/KG
Kırklareli - Vize 800 Megavat 415 Milyon 1910 Kcal/KG
Afyon -Dinar 1400 Megavat 941 Milyon 1850 Kcal/KG

AA