Advertisement

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 36,1 milyar lira, bütçe giderleri ise 53 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığınca, bu yılın eylül ve ocak-eylül dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 36,1 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 10,5 yükselerek 53 milyar liraya çıktı.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 404,5 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 13,3 artarak 416,5 milyar lira oldu.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi eylülde 16,9 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 12 milyar lira açık verdi.

Eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları

Merkezi yönetim bütçesinden, ocak-eylül döneminde 416 milyar 521 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 404 milyar 485 milyon lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 47 milyar 937 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 10,5 artarak 52 milyar 982 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 46 milyar 741 milyon lira oldu.

Geçen yılın eylül ayında 14 milyar 101 milyon lira açık veren bütçede bu yılın aynı ayında açık tutarı 16 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı açık eylülde 10 milyar 665 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı ayında faiz dışı denge, 7 milyar 723 milyon lira açık vermişti. Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 6 milyar 241 milyon liraya geriledi.

Bütçe giderleri

Eylülde 2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon lira ödeneğin, 52 milyar 982 milyon lirası kullanıldı. Bu ayda faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,1'i kullanılarak 46 milyar 741 milyon lira harcama yapıldı.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 12 milyar 680 milyon lira oldu. Böylece eylülde personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6'sı kullanıldı.

Eylülde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artışla 2 milyar 37 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si söz konusu ayda harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 3 milyar 481 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın eylül ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı ve 21 milyar 992 milyon liraya yükseldi. Böylece bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon lira ödeneğin yüzde 10,1'i söz konusu ayda kullanılmış oldu. Eylülde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 11 milyar 238 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 728 milyon lirayı buldu. Geçen ay cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 523 milyon lira, mahalli idare payları ise 5 milyar 248 milyon lira olarak gerçekleşti.

Eylülde 5 milyar 192 milyon lira sermaye gideri, 398 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 971 milyon lira oldu.

Faiz giderleri de geçen ay, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 6 milyar 241 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi tahsilatı arttı

Eylülde vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 30 milyar 884 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise yüzde 36,7 artarak 4 milyar 125 milyon liraya ulaştı. Eylülde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 924 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 143 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla eylül ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre, özel tüketim vergisi yüzde 3,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 16,5, gelir vergisi yüzde 12,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10,2, harçlar yüzde 6,4, damga vergisi yüzde 6,3 ve diğer vergilerin tahsilatı yüzde 15 artarken, kurumlar vergisi yüzde 23, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 9,6 azaldı.

Ocak-eylül dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın ocak-eylül döneminde 12 milyar 36 milyon açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 29 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde 367 milyar 651 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 13,3 artarak 416 milyar 521 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 16,1 arttı ve 374 milyar 843 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 azalarak 41 milyar 678 milyon liraya geriledi.

Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 113 milyar 640 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 19,8 arttı ve 18 milyar 589 milyon lira olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 18,3 artarak 33 milyar 568 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, cari transferler yüzde 20,7 artışla 167 milyar 465 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 82 milyar 400 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 13 milyar 409 milyon lira oldu. Ocak-eylül döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 322 milyon lira, mahalli idare payları ise 38 milyar 311 milyon lira hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde 28 milyar 880 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 215 milyon lira sermaye transferi gerçekleşti. Borç verme giderleri bu dönemde 8 milyar 484 milyon lira oldu. Faiz giderleri de bu dönemde yüzde 6,9 azalarak 41 milyar 678 milyon liraya geriledi.

9 aylık bütçe gelirleri

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 354 milyar 189 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,2 artışla 404 milyar 485 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 328 milyar 974 milyon lira oldu. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,3 arttı ve 60 milyar 405 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 11 milyar 755 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 351 milyon lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-eylül dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, kurumlar vergisi yüzde 26,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 21,3, gelir vergisi yüzde 12,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 11,9, özel tüketim vergisi yüzde 10,7, damga vergisi yüzde 10,2, harçlar yüzde 2,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 0,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,9 arttı.