Advertisement

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, düşük verimlilik ve yaşlanan nüfusun faiz üzerinde aşağı baskı oluşturan faktörler olduğunu söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, düşük verimlilik ve yaşlanan nüfusun faiz üzerinde aşağı baskı oluşturan faktörler olduğunu söyledi.Fischer, hükümet politikalarının, ABD ekonomisini yavaşlatan ve faiz üzerinde baskı oluşturan düşük verimlilik ve yaşlanan nüfusun etkisini kısmen dengeleyebileceğini kaydetti.

Fischer, New York Ekonomi Kulübü'ndeki konuşmasının metninde, "Özel sektör yatırımları için daha fazla cesaret, iyileşen kamu altyapısı, daha iyi eğitim ve daha etkin regülasyonun bir birleşimi, muhtemelen verimliliğin ve yaşam standartlarının daha hızlı büyümesinie katkıda bulunacak," dedi ve bu gibi politikaların, ekonominin ve özellikle merkez bankasının gelecekte faizin etkin alt sınırı ile uğramak zorunda kalma ihtimalini de azaltabileceğini sözlerine ekledi.

Fischer, Fed'in araştırmasına göre, kamu harcamaların gayrı ssafi yurtiçi hasılanın yüzde 1'i kadar artırmanın, faizin denge seviyesine (eekonomiyi ne destekleyen ne de daraltan faiz seviyesi) doğru 0.5 yüzde puan yükselteceğini kaydetti. Aynı oranda vergi indirimi ise denge faizini 0.4 yüzde puanı yükseltecek.

Gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları, durgun büyüme, düşük enflasyon ve faizin zaten sıfır seviyesi yakınında olduğu zaman bu zorluklara tepki vermenin güçlüğü ile mücadele ediyor. Fed yetkilileri, Eylül ayındaki toplantıda, ABD istihdamında bu yıl görülen güçlü artışa karşın, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.25-yüzde 0.50 aralığında tuttu.

Fischer, ABD'de ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir dizi faktörü işaret etti. Fischer, demografik değişikliklerle bağlantılı düşük verimlilik ve yavaş işgücü büyümesinin neden olduğu yavaş trend büyümeden; yaşlanan ABD nüfüsuna bağlı yüksek tasarruflar; zayıf yatırımlar ve ABD'nin ihraatı üzerinde baskı oluşturan ülke dışındaki düşük büyümeden bahsetti.

Faiz oranlarının uzun süre düşük kalmasının uzun vadede büyüme beklentilerini azalttığını savunan Fischer, "Düşük faiz oranları, ekonomiyi olumsuz şoklara karşı savunmasız bırakarak, resesyona neden olabilir" dedi.

Fischer, ayrıca, düşük faiz oranlarının finansal kurumların sermaye tamponlarını kuvvetlendirmesini zorlaştıracağını vurgulayarak, bunun ülkede finansal istikrarı tehdit edeceğini kaydetti.

Bloomberg News - AA