Advertisement

Credit Suisse analisti Ateş Buldur'un bir araştırma raporunda belirttiğine göre düşük net faiz geliri, operasyonel maliyetlerin artışı ve bir defaya mahsus kazançların eksikliği, 2017 yılında karlardaki artış üzerinde önemli bir yavaşlamaya neden olacak ve özsermaye karlılığının 130 baz puan daralmasına neden olacak.

“Gelişen piyasalara yönelik algıdaki olumsuz değişim Türkiye bankalarının görece performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir; özelikle de Türkiye'nin notunun Eylül ayında yatırım yapılabilir seviyenin altına çekilmesinden sonra” ifadesi yer alan raporda, güçlü kar ivmesi ile büyüme yanlısı para ve maliye politikaları nedeniyle kısa vadeli görünümün uygun olduğu belirtildi.

Varlık kalitesinin olumlu bir sürpriz olduğunun altı çizilen raporda, yeniden yapılandırılmış kredileri işaret ederek, bunun sürdürülebilir olmayabileceği belirtildi. 2016 kar tahminlerinde yüzde 14 artış bekleyen banka, 2017 yılı kar tahmininde ortalama yüzde 5 düşüş bekliyor. Banka, tahminlerini güncellemesinin ardından fiyat hedeflerini ortalama yüzde 7 indirdi.