Advertisement

TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin gözetim faaliyetleri ile ilgili "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerine İlişkin Gözetim Çerçevesi"nin yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda, söz konusu çerçevenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türkiye'de kurulu olan ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yürütülecek gözetim faaliyetlerinin kapsam ve yöntemini belirlediği bilgisi verildi.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin gözetim çerçevesi metninin tamamına, TCMB'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Çerçevede, Türkiye'de faaliyette bulunan ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin TCMB'ye önemli görev ve yetkiler verildiği belirtilerek, Merkez Bankasının sistemlere ilişkin temel hedefinin "uluslararası uygulama ve standartlara paralel olarak sistemlerin güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak" olduğu kaydedildi.

Bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla TCMB tarafından sistemlere ilişkin yürütülen çalışmaların beş ana başlık altında toplanabileceği aktarılan çerçevede, bu başlıklar "sistem işleticisi", "mutabakat kuruluşu", "likidite sağlayıcısı", düzenleme ve gözetim otoritesi", "diğer roller" şeklinde sıralandı.

Çerçevede ayrıca, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin yasal çerçeve hakkında da bilgi verildi.