Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterlerini açıkladı.

Konuya ilişkin duyuru, Hazinenin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi uyarınca, 2017 başında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankaların 30 Kasım 2016 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na yazılı başvurmaları gerekecek.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması şartı aranacak.

Ayrıca başvuru bitiş tarihinden önceki son 12 aylık dönemde, birincil piyasada gerçekleştirilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 800 milyon liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile BİST'e tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 4 milyar liranın altında olmaması gerekecek.