Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit kredi tutarı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 925 milyar liraya ulaştı.

TBB Risk Merkezi aylık bülteninin eylül sayısı yayımlandı.

Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler bu yılın eylül sonu itibarıyla 2015'in aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1 trilyon 925 milyar liraya yükseldi. Krediler, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 842 milyar TL'lik bölümü bankalar, 36 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 26 milyar TL'si finansman şirketleri ve 22 milyar TL'si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar, Eylül 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 65 milyar TL oldu.

Tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşirken, bu oran bankalarda yüzde 3,1, faktoring şirketlerinde yüzde 7,3, finansal kiralama şirketlerinde ise yüzde 7 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,7 seviyesinde oldu.

- Kurumsal kredilerin payı yüzde 77,4

Kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı Eylül 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 77,4 oldu. İmalat sanayi yüzde 26,1 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 17,3 ile perakende ticaret ve yüzde 10,8 ile inşaat izledi.

Taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü yüzde 23,5'lik kredi büyüme hızıyla dikkati çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azaldı.

Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü yüzde 59,2 ile tasfiye olunacak alacakların en fazla arttığı sektör oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 1 düzeyinde bulunuyor.

- Bireysel kredi müşteri sayısı 27 milyon

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 435 milyar TL oldu. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 10,3 ile konut kredilerinde görüldü.

Bireysel krediler, ağustos ayına göre yüzde 0,3 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 2,4 arttı. Eylül ayı itibarıyla, bireysel kredilerin yüzde 37,5'ini konut kredileri, yüzde 37,3'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,4'ünü kredi kartları ve yüzde 6,9'unu taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,7 milyon artarak 26,7 milyon kişi olurken, ortalama bireysel kredi miktarı ise 16,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

- İstanbul en yüksek bireysel kredi olan il

Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı 2016 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Bireysel kredilerin toplam kredilere oranı, 2015 yıl sonunda yüzde 23,3'e yükseldikten sonra 2016 yılı mart, ağustos ve eylül dönemlerinde bu seviyenin altında kaldı.

Bireysel kredi bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul’da 154 milyar TL, Ankara’da 43 milyar TL ve İzmir’de 28 milyar TL tutarında bireysel kredi kullanıldı. Ardahan, yüzde 10,8 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Van, Ankara ve İçel olarak kayıtlara geçti.

AA