Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 990,9 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,64, bileşik faiz yüzde 10,92 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 131,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 437,5 milyon lira, net satış 1 milyar 378 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 520 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 2 milyar 689 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 290,7 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede, 6 yıl (1981 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 1 milyar 450,2 milyon lira olduğu ihalede, 649,2 milyon liralık nominal satış, 624,7 milyon liralık net satış yapıldı.

Kamudan gelen 450 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 970 milyon liralık teklifin ise 727,5 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya iki ihalede toplam 4 milyar 990,9 milyon lira borçlandı.

AA