Advertisement

Rusya Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ekim ayı itibarıyla Rusya'nın bütçe gelirleri 10,4 trilyon ruble, bütçe giderleri ise 12 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada, ülkede bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 2,3, Rusya’nın toplam bütçe açığının ise 1,57 trilyon ruble olduğu belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığının GSYH’ye oranının bu yıl sonu itibarıyla yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik krizle boğuşan Rusya’nın, GSYH'si geçtiğimiz yıl yüzde 3,7 küçülmüştü.

AA