Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında 2015 sonuna göre yüzde 1 artışla 103,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 1 artarak 103,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 azalışla 63,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 6,1 artarak 39,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 2,9 artarak 15,7 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,7 azalışla 16,7 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 50,5 artarak 14,5 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 4,7 artışla 30,8 milyar dolara seviyesine çıktı.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 86,1 milyar dolar

Bu yılın eylül sonu itibarıyla borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu geçen yıl sonuna göre yüzde 17,4 artarak 17,1 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,8 azalarak 86,1 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında değerlendirildiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeliborçlar yıl sonuna göre yüzde 0,3 düzeyinde artarak 51,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,9 artarak 50,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 69,9 azalışla eylül sonu itibarıyla 560 milyon dolara geriledi. Aynı dönem itibarıyla resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 284 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,6'sı dolar, yüzde 29,2'si avro, yüzde 17,4'ü TL ve yüze 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,8, Merkez Bankasının yüzde 0,6, özel sektörün ise yüzde 83,6 paya sahip olduğu gözlendi.

AA