Advertisement

Tasarruf Mevduatı Si̇gorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı şirketlerin varlık satışında danışman olarak görev alacak şirketler için "yatırım danışmanlığı" teklif çağrısında bulundu.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan ilanda, Fon'un, 1 Eylül 2016 tarihli 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 674 sayılı ve 15 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesi uyarınca, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca şirketlerde kayyum olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

TMSF'nin, 674 sayılı KHK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasında kendisine verilen yetkilere dayanarak kayyumu bulunduğu satışa konu varlığın mali durumunu, ortaklık yapısını ve diğer koşullarını incelemekte olup, satışa konu varlığın mevcut halinin piyasa koşulları çerçevesinde sürdürülebilir olup olmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İlanda, 674 sayılı KHK tarafından kendisine verilen satışa konu varlığın satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verme ve satış (veya tasfiye) işlemlerini yürütme yetkisini kullanmak üzere TMSF'nin, mevcut piyasa koşulları en sağlıklı şekilde değerlendirilmek suretiyle satışa konu varlığın satış sürecinin ve satış işlemine ilişkin (ihale öncesi ve sonrası dönem de dahil) tüm altyapının hazırlanması ve satış neticesinde mümkün olan en yüksek tutarın elde edilmesi amacını gözeterek, sürecin bir yatırım danışmanı ile beraber yürütülmesini istediği ifade edildi.

TMSF'nin satışa konu varlığa ilişkin olarak söz konusu hizmetleri sağlamak ve bu süreçte "yatırım danışmanı" sıfatıyla görev almakla ilgilenen firmalardan teklifte bulunmalarını talep ettiği belirtilen ilanda, tekliflerin son teslim tarihinin 21 Kasım 2016, sonuçların ilan edilmesi tarihinin de 25 Kasım 2016 olduğu bildirildi.

Satış işleminin altyapısının oluşturulması dahil tüm safhalarında yatırım danışmanı olarak görev alacak danışman seçim sürecinin TMSF tarafından atanan ve TMSF’nin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir seçim komitesi tarafından yürütüleceği belirtildi.

AA