Advertisement

Rekabet Kurulunca, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Almus ve Köklüce hidroelektrik santralleri ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kurul kararlarına göre, TTNET AŞ ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ve Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ arasında imzalanan "Ortak Kanal İşbirliği Sözleşmesi"ne menfi tespit belgesi verildi.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Almus ve Köklüce hidroelektrik santralleri ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri AŞ'ye ait "IV Serum Ürünleri Varlıkları"nın ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar AŞ'ye ait ekipmanların Koçak Farma İlaç ve Kimya AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'yi aktif ve pasif malvarlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralması suretiyle Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ bünyesinde birleşmesine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Güllük Yat Limanı'nın özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığı kararına varıldı.

AA