Advertisement

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketi ve varlık yöneticisi olan Allianz Grubu’nun faaliyet kârı, tüm branşların katkılarıyla üçüncü çeyrekte yüzde 18,2 artışla 2,9 milyar Euro'ya ulaştı.

Hayat ve Sağlık’ta grup bünyesinde faaliyet gösteren bütün büyük firmaların katkılarıyla Allianz tarihinin en iyi sonuçları elde edildi.

Hissedarlara ait net kâr, tüm iş kollarında sergilenen iyi performansın sonucu olarak üç aylık dönemde yüzde 36,5 büyüyerek 1,9 milyar Euro'ya ulaştı.

Allianz SE CFO'su Dieter Wemmer, "Zorlu koşullar altında işimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabaların başarılı sonuçlarını almaya başladık. Çoğu işkolunda sürdürülebilir kârlı büyüme sergilediğimizi görüyoruz. Yenilenme ajandamız çerçevesinde yaptığımız iyileştirmeler meyvelerini vermeye başladı. Biz de bunun sonucunda, 500 milyon Euro sapma payıyla yıllık 10,5 milyar Euro'luk faaliyet kârına ulaşma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Dokuz aylık performans Allianz'ı yıllık kâr hedefine taşıyor

2016'nın ilk dokuz aylık diliminde toplam gelir yüzde 3,2 düşüşle 92,4 milyar Euro'ya geriledi. Çoğunlukla Elementer branşı, biraz da Varlık Yönetiminin etkileriyle faaliyet kârı yüzde 1,7 azalarak 8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Ancak Hayat ve Sağlık branşı, faaliyet kârına olumlu katkıda bulundu. Faaliyet dışı kâr, düşük yatırım gelirleri ve Güney Kore‘deki ortaklığımızın satılmaya hazır varlık olarak sınıflanmasından olumsuz yönde etkilendi. Hissedarlara ait net kâr 2015'in ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,1 gerilemeyle 5,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.