Advertisement

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Türkiye’nin enerji verimliliğinde daha fazla mesafe alması gerektiğini belirterek, “Enerji verimliliğinde finansman açısından ciddi bir potansiyel var. Banka olarak özellikle küçük ölçekli ve satışını şubelerden yapabileceğimiz krediler tasarlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Edin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerjinin öneminin giderek artmasının, finansman açısından da yeni enstrümanları gündeme getirmeye başladığını söyledi.

Özellikle güneş enerjisinin bu konuda büyük bir potansiyel oluşturduğunu dile getiren Edin, "Önümüzdeki dönem özellikle bireylerin çatı sistemlerinde kullandığı santrallerin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Biz de evlerde kullanılacak ve enerji verimliliğini azamiye çıkaran güneş panellerini finanse eden bir kredi şekillendiriyoruz. Ayrıca güneş enerjisinde lisanssız elektrik üretimi mevzuatı, bunu KOBİ’ler için uygun bir seçenek haline getiriyor. Biz de kendi süreçlerimizi bununla uyumlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

Enerji verimliği kredisinin normal bir tüketici kredisinden farklı şekillenmesi gerektiğini anlatan Edin, şöyle devam etti:

“Böyle bir kredinin belirli vergilerden muaf tutulması söz konusu olabilir veya bankalar diğer kredilere göre daha avantajlı fiyat sağlayabilir. Bu kredileri kullananlara cazip koşullar sunmak çok önemli. Bu alanda, enerji verimliliğinde finansman açısından ciddi bir potansiyel var. Banka olarak özellikle küçük ölçekli ve satışını şubelerden yapabileceğimiz krediler tasarlamaya çalışıyoruz. 2017’nin ikinci yarısında, böyle bir ürünü piyasaya çıkarmış olacağız.”

Finansmanda havuz modeli

Türkiye’de sanayi ve ulaştırmada yüzde 15, binalarda ise yüzde 35 daha fazla enerji verimliliği yaratılabileceğini kaydeden Edin, “Önümüzdeki dönem elektrik talebindeki büyümeyi karşılayacak kadar, verimlilik arttırılabilir. Bu konuda gereken finansmanı sağlamak için bankalar çok istekli. Ancak tüm paydaşların bir araya geldiği çözümlere gitmek önem kazanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliği finansmanında bütünsel bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Edin, “Finans kurumları, sivil toplum kuruluşları, hükümet ve belediyeler birlikte çalışmalı. Örneğin büyük binalarda bankaların mesken sahiplerine tek tek kredi vermesi zor olabilir. Belediyelerin devreye gireceği, bankaların havuz finansmanı sağlayacağı, belediyelerin vergilerle bunu geri alacağı tarzda çözümlere gitmek lazım.” ifadelerini kullandı.

"Yeni fonlardan yararlanmalıyız"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi ülkeler üstü finans kurumlarından gelen fonlamanın önümüzdeki dönemde önem kazanacağını da anlatan Edin, şunları kaydetti:

“Proje finansmanında maliyet avantajı çok önemli. Bu yatırımlarda yabancı para kullanılmak isteniyor. Türk bankalarının fonlama maliyeti yatırımcının beklentisini her zaman karşılamıyor. Bunun için uluslararası finans kurumlarından gelen fonlama artarak devam etmeli. Bu aşamada iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasının devreye girmesiyle yeni uluslararası fonlar oluşacak ve gelişmekte olan ülkelere kanalize edilecek. Söz konusu fonlardan bugüne kadar faydalanamadık, çünkü gelişmiş ülkeler statüsündeydik. Hükümetin bu konudaki girişimleri devam ediyor. Umarımız yararlanırız, yoksa rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceğiz.”

 

AA