Advertisement

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AP'nin kararı için, "Ciddiye alınacak bir karar değil. Bu kararı yok hükmünde sayıyoruz" dedi.

Çelik "Bu karar içerdiği vizyon itibariyle, vizyonsuzluk itibariyle, hedefleri itibariyle, bu karar tasarısına hakim olan dil itibariyle ciddiye alınacak bir karar değildir..Bize mesaj vermek isteyenler bu parlamento kararıyla verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısından içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj hiçbir şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil." dedi.

Çelik, oylamanın ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kararı yok hükmünde sayıyoruz. İçerdiği vizyonsuzluk itibariyle ciddiye alınacak bir karar değil. Prensip olarak demokratik ülkeleri temsil eden bir kurum olarak görülür. Çoğu zaman çoksesliliğin temsilcisi olarak demokratik olarak ciddi işlere imza atmıştır. Türkiye söz konusu olduğunda çok seslilik kayboluyor. Demoratik olmayan karar tasarısına imza attılar. AP'nin kararı hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan dar görüşlü vizyonsuz bir siyasi karardır."

"MÜZAKERELER ZATEN FİİLİ OLARAK DURDU"

"Bazı parlamenterler Türkiye'ye mesaj vermemiz lazım diyor. Eğer böyle birt dertleri varsa bunu pozitif bir şekilde nasıl işbirliği yapacakları şeklinde bir değerlendirme yapmaları gerekirdi. Maalesef tarihe çok kötü geçecek bir tasarıya imza attılar. Müzakereler zaten fiili olarak durmuş olduğu bir durumda. Bu tasarının ortaya çıkması şimdiye kadarki tıkanıklığın bir tezahürüdür. Mesaj bu şekilde verilmez. Mesaj kararlarla değil eylemlerle verilir. AP'nin eylemlerine baktığımızda AB kurumlarının nelere imza attığını hep beraber görelim."

"Tüm Avrupa'yı yabancı düşmanlığı kuşatırken bunlara ses çıkarmayanlar bugün Türkiye'ye mesaj vermeye kalkıyorlar. Türkiye'ye karşı kendi kamuoyunu zehirleyen yanlış kararlara imza atıyorlar."

"AP'nin değerleriyle AP'nin aldığı kararları birbirinden ayırıyoruz. Bugün 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarına karşı bu değerleri korumuş bir milletle ilgili verdiği bu kararla AP'nin değerleriyle çatışmışlardır."

"KULAK VERECEĞİMİZ BİR MESAJ DEĞİL"

"AB'nin içine düştüğü değerler krizinin Türkiye'ye bir yansımasıdır. Bu kadar kararlar eleştirel bile olsa, yapıcısysa ilerlemeye yol açıyorsa, her türlü karar bizim için saygıdeğer olur. Ama AP'nin bu kararı bu kadar vizyon yoksunu, siyasi doğruluktan uzak ve tutarsızlık içeriyor ki bize mesaj vermek isteyenler bu kararla mesajın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan içeriye girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj kulak vereceğimiz bir mesaj değil, kendilerine iade ediyoruz. Mesele bunun siyasi vizyona sahip olmasıdır."

"AP'nin bu kararından Türkiye kelimesini çıakrın, esasında AB kurumlarını tehdit ediyor. AB kurumlarının cazibe merkezi olması mümkün değildir."

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERİ ANLAMADIKLARINI GÖRDÜK"

"Şimdiye kadar aldığımız tedbirleri hiçbir şekilde anlamadıklarını görüyoruz. OHAL hakkındaki tedbirlerle ilgili olarak orantılılıktan bahsediyorlar. Oysa durumun gerektirdiği ve uluslararası hukuka uygun biçimdedir. Hukuk dışı bir tedbir değildir. AİHM içtihatları normalde uygulanan gereklilik ve orantılılık ilkelerinin olağanüstü durumlarda değişkenlik gösterebileceğini kabul eder. İlerleme raporunda PKK ile mücadele konusunda orantılılıktan bahsedilmesi sorumsuzluktur."

"Üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulmasına AB konseyi karar verir."

"Mesajı alması gereken onlardır. Demokrasi dersini Türk halkından almaları gerekir. AB içerisinde alınan bu kararlar, kendi ideallerinden ne kadar uzaklaştıklarını gösteriyor. Bu karar AB'nin kriziyle ilgili bir karar. AB'nin kurulmasına vesile olan tarihi tecrübelerini unuttuklarını üzülerek söylüyoruz."

"Türkiye insan hakları, demokrasi, hukuk konusunda reformlarına devam edecek."

"AB'nin yeniden tutarlı ve vizyon üreten bir kuruma dönüşmesini bekliyoruz. Bizim bir Avrupa ülkesi olarak karşı karşıya olduğumuz terör tehdidine karşı uygulamada gereğini yapması gerekir."

"Eleştirilerin çözülmesinin yolu fasılların açılmasıdır."

Habertürk