Advertisement

Adalet Bakanlığı bünyesinde bilirkişilik hizmetlerinin etkin ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bilirkişilik Daire Başkanlığı kuruldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, TBMM'de kabul edilen Bilirkişilik Kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kuruldu.

Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan başkanlık, bir daire başkanı, tetkik hakimler ve ilgili personellerden oluşacak.

Daire Başkanlığının görevleri

Başkanlık, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirleyecek. Bilirkişilerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri ile bilirkişilerin hazırlayacağı raporların standartları da başkanlık tarafından saptanacak.

Eğitimlere ilişkin esaslar ve bilirkişiliğe kabule ilişkin usuller de daire başkanlığınca ele alınacak.

Daire başkanlığı, bilirkişilik asgari ücret tarifesini ve bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını tespit edecek.

Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik hizmeti sunmasına izin verecek başkanlık, Bilirkişilik Danışma Kurulunun da sekreteryasını yürütecek.

Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

Öte yandan "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un TBMM'de kabul edilmesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla oluşturulan Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı da kuruldu.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak üzere kurulan başkanlık ise görev alanıyla ilgili olarak uygulamaları takip edecek, ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunacak.

Başkanlık, görev alacak uzlaştırmacılara temel eğitim verecek kurum ve kuruluşların niteliklerini belirleyecek, eğitim sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını tespit ederek sınavları gerçekleştirecek.

Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslara da karar verecek başkanlık, alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapacak.

AA