Advertisement

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KİT'lerin piyasa şartlarına göre daha etkin, verimli ve karlı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, buna yönelik Hazine Müsteşarlığınca reform niteliğinde bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformunun hükümet gündeminde yer alan konular arasında bulunduğunu hatırlatarak, eylem planında, Hazinenin sorumlu kurum olarak belirlendiğini söyledi.

Söz konusu kuruluşların mevzuat nedeniyle ticari faaliyetlerin gerektirdiği esnekliğe, özerkliğe ve hıza sahip olamadığını anlatan Şimşek, şirketlerin tabi oldukları düzenlemelerin günün ticaret koşullarına uygun olmadığını belirtti.

Yönetim kurullarının da mevzuattan kaynaklanan sebeplerle karar alırken, birçok kamu kurumu ile muhatap olma zorunluluğunun bulunduğunu anımsatan Şimşek, yatırım kararı almalarında etkili olan uluslararası kurumsal yönetim ilkelerinin de kamu sermayeli kuruluşlarda etkin uygulanamadığını ifade etti.

Şimşek, "KİT'leri günümüz piyasa şartlarına göre daha etkin, verimli ve karlı hale getirmek zorundayız. Buna yönelik reform niteliğinde bir çalışma başlattık. Bu kapsamda KİT'lerin yönetim şemasını değiştireceğiz." dedi.

Reform kapsamının da öncelikli olarak Hazine Müsteşarlığının portföyünde yer alan 233 sayılı KHK’ye tabi kuruluşlar ile özel kanuna tabi olup sermayesinin tamamı Hazineye ait olan diğer kamu sermayeli kuruluşlar olarak belirlendiğini bildiren Şimşek, devlet ile şirket arasındaki ilişkinin sadece hedef koyma ve hesap sorma boyutuna indirgeneceğine dikkati çekti.

Kamu kurumlarının, şirketlerin operasyonel işlemlerine müdahale etmeyeceğini, şirketlerin ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini anlatan Şimşek, şirketlerin Türkiye'nin yanı sıra uluslararası platformlarda da rekabet edebilir düzeye çıkarılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Rekabet ve şeffaflık artırılacak

Bu çerçevede uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere, reform süreçlerine tabi tutulan iyi uygulamalar ve bu kuruluşların etkin olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki pay sahipliği modellerinin incelendiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu şirketler için dönüşüm sürecinin ana eksenlerini belirledik. Kamu sermayeli kuruluşların faaliyetlerinde ve istihdamda özel hukuk hükümlerine tabi olmasını sağlayarak, piyasalarda rekabet şartlarının eşitlenmesini sağlayacağız. Yönetim kurulu başkanı ile şirket genel müdürünün aynı kişi olması zorunluluğunun kaldırılması, yönetim kurullarında bağımsız üyeye de yer verilmesi, yapısı uygun olan şirketler için kısmi halka arz işlemlerinin tedrici olarak hayata geçirilmesi de önem taşıyor. Reform çalışması ile SPK mevzuatına tabiiyet ile şeffaflığın artırılması, daha kaliteli ve kapsamlı bağımsız denetimin uygulanması, bir diğer deyişle bu şirketlerde kurumsal yönetimin tüm unsurlarıyla yerleşmesini sağlayacağız."

Söz konusu şirketlerin etkin ve performans esaslı bir istihdam politikası yürüteceğini de ifade eden Şimşek, halka arz ile de yönetim kurullarının rasyonel karar almalarının zorunlu hale geleceğini söyledi. Şimşek, bu şekilde kamu sermayeli şirketlerin daha etkin, verimli ve karlı hale geleceğini sözlerine ekledi.

AA