Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Gayrimenkul Yatırım Fonları, TOKİ, İller Bankası, belediyeler ve bunların bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine ait bağımsız bölümlerini fon portföyüne ekleyebilecek.

Öte yandan, Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamayacağı ve gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemeyeceği de belirtildi.

Resmi Gazete'de yer alan Gayrimenkul Yatırım Fonları'na ilişkin değişiklikler;

"MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz, gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler. Ancak, gayrimenkul projelerine yatırım bakımından üçüncü fıkra hükümleri saklıdır.”

“(3) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümler, inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın, fon portföyüne dahil edilebilir.”"